bektaşi ve alevilerin görüş ve düşüncelerini belirtmek için yazılmış şiir

listen to the pronunciation of bektaşi ve alevilerin görüş ve düşüncelerini belirtmek için yazılmış şiir
Türkçe - Türkçe
nefes
bektaşi ve alevilerin görüş ve düşüncelerini belirtmek için yazılmış şiir

    Heceleme

    bek·ta·şi ve a·le·vi·le·rin gö·rüş ve dü·şün·ce·le·ri·ni be·lirt·mek i·çin ya·zıl·mış şi·ir

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    catechumen