being present everywhere

listen to the pronunciation of being present everywhere
being present everywhere

  Heceleme

  be·ing pres·ent eve·ry·where

  Türkçe nasıl söylenir

  biîng prizent evrihwer

  Telaffuz

  /ˈbēəɴɢ prēˈzent ˈevrēhˌwer/ /ˈbiːɪŋ priːˈzɛnt ˈɛvriːhˌwɛr/