being brave, courageousness

listen to the pronunciation of being brave, courageousness
İngilizce - Türkçe

being brave, courageousness teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bravery
{i} yiğitlik
bravery
babayiğitlik
bravery
alplık
bravery
kahramanlık

Eski insanlar kahramanlık hikayelerini anlatmaktan hoşlanmışlar. - Ancient people liked to tell stories of bravery.

Kahramanlık büyük bir erdemdir. - Bravery is a great virtue.

bravery
{i} görkem
bravery
{i} mertlik
bravery
{i} cesaret

Cesareti, övgüye değer. - His bravery is worthy of praise.

Tom onun cesareti için Mary'ye hayran. - Tom admired Mary for her bravery.

bravery
{i} ihtişam
bravery
kahramanhk
İngilizce - İngilizce
bravery
being brave, courageousness