beginner's all purpose symbolic instruction code

listen to the pronunciation of beginner's all purpose symbolic instruction code
İngilizce - Türkçe
basic programlama dili
beginner's all purpose symbolic instruction code

  Heceleme

  beginner's all pur·pose sym·bol·ic in·struc·tion code

  Türkçe nasıl söylenir

  bîgînırz ôl pırpıs sîmbälîk înstrʌkşın kōd

  Telaffuz

  /bəˈgənərz ˈôl ˈpərpəs səmˈbälək ənˈstrəksʜən ˈkōd/ /bɪˈɡɪnɜrz ˈɔːl ˈpɜrpəs sɪmˈbɑːlɪk ɪnˈstrʌkʃən ˈkoʊd/