become very vocal or even violent when angered or frustrated

listen to the pronunciation of become very vocal or even violent when angered or frustrated
İngilizce - İngilizce
hot-tempered
become very vocal or even violent when angered or frustrated

  Heceleme

  be·come ve·ry vo·cal or e·ven vi·o·lent when angered or frus·tra·ted

  Türkçe nasıl söylenir

  bîkʌm veri vōkıl ır ivîn vaylınt hwen änggırd ır frʌstreytıd

  Telaffuz

  /bəˈkəm ˈverē ˈvōkəl ər ˈēvən ˈvīlənt ˈhwen ˈaɴɢgərd ər ˈfrəˌstrātəd/ /bɪˈkʌm ˈvɛriː ˈvoʊkəl ɜr ˈiːvɪn ˈvaɪlənt ˈhwɛn ˈæŋɡɜrd ɜr ˈfrʌˌstreɪtəd/

  Günün kelimesi

  calvary