beam hole

listen to the pronunciation of beam hole
İngilizce - Türkçe
(Fizik) ışın çıkış deliği
hüzme deliği
(Nükleer Bilimler) ışın çıkış deliği,huzme kanalı,ışın deliği
huzme deliği
beam hole