be on good terms with

listen to the pronunciation of be on good terms with
İngilizce - Türkçe
araları iyi olmak
arası iyi olmak
biriyle arası iyi olmak
on good terms with
ile iyi arkadaş
on good terms with
ile iyi ilişkiler içinde, ile iyi arkadaş
on good terms
arası iyi

Tom'un ailesiyle arası iyi değil. - Tom is not on good terms with his family.

Onun Bay Brown'la arası iyi. - She's on good terms with Mr. Brown.

İngilizce - İngilizce

be on good terms with teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

on good terms with
Friendly towards; having good relations with
on good terms
have good personal relations with
be on good terms with

  Türkçe nasıl söylenir

  bi ôn gîd tırmz wîdh

  Telaffuz

  /bē ˈôn gəd ˈtərmz wəᴛʜ/ /biː ˈɔːn ɡɪd ˈtɜrmz wɪð/

  Günün kelimesi

  peccable