bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu

listen to the pronunciation of bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu
Türkçe - Türkçe
bağışıklık
bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu

    Heceleme

    ba·zı mik·rop·la·ra kar·şı a·şı ve·ya do·ğal yol·la ka·za·nıl·mış di·renç du·ru·mu

    Günün kelimesi

    doodad