barrier stanchion system

listen to the pronunciation of barrier stanchion system
İngilizce - Türkçe
(Askeri) bariyer kaldırma sistemi
barrier system
(Askeri) ENGELLEME SİSTEMİ: Düşman kuvvetlerini istenilen istikamete yöneltmek veya tertibini bozmak, hareketini geciktirmek veya durdurmak; birlik vazifesinin başarıya ulaşmasında yardımcı olmak üzere birbiriyle koordineli ve ilgili olarak, derinliğine yerleştirilmiş engeller serisi
barrier system
(Askeri) engelleme sistemi
barrier stanchion system