başlıyor

listen to the pronunciation of başlıyor
Türkçe - İngilizce
begins
beginning to
başla
begin

Let's go back before it begins to rain. - Yağmur başlamadan önce geri dönelim.

School begins at nine and is over at six. - Okul dokuzda başlar ve altıda biter.

başla
began

He began to work for that company last year. - O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı.

You began to learn Esperanto. - Esperanto öğrenmeye başladınız.

başla
(Bilgisayar) run

Tom abandoned his car that had run out of gasoline and started walking. - Tom benzini biten arabasını terk etti ve yürümeye başladı.

He stopped smoking and started running. - Sigarayı bıraktı ve koşmaya başladı.

başla
set about

She had no idea how to set about her work. - İşine nasıl başlayacağı konusunda bir fikri yoktu.

We got up early and set about cleaning our house. - Erken kalktık ve evimizi temizlemeye başladık.

başla
got down to
başla
went about
başla
start off

I quit my job and moved so I could start off with a clean slate. - Maziye sünger çekip yeniden başlamak için işimi bıraktım ve taşındım.

Let's start off on the same page. - Aynı sayfada başlayalım.

başla
commence

Direct flights between New York and Tokyo commenced recently. - New York ve Tokyo arasında doğrudan uçuşlar son zamanlarda başlamıştır.

Tom's trial commenced three days later. - Tom'un davası üç gün sonra başladı.

başla
get down to

We must get down to our homework. - Biz ödevimize başlamalıyız.

Now let's get down to work. - Şimdi çalışmaya başlayalım.

başla
{f} beginning

In the beginning God created the heaven and the earth. - Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.

The beginning is the most important part of the work. - Başlangıç işin en önemli kısmıdır.

başla
get start
başla
enter upon
başla
knuckle down
başla
got start
başla
strike up

The student center is a good place to strike up conversations. - Öğrenci merkezi konuşmalara başlamak için iyi bir yer.

başla
go about

Now I must go about my work. - Şimdi işime başlamalıyım.

başla
fall to
başla
gotten start
başla
begun

When we went to the hall, the concert had already begun. - Salona gittiğimizde, konser çoktan başlamıştı.

The journey has just begun. - Yolculuk henüz başladı.

başla
log on
başla
log#on
film saat kaçta başlıyor
What time does the movie start
gösteri saat kaçta başlıyor
What time does the show start
kahvaltı saatiniz kaçta başlıyor
What time do you open for breakfast
kitap burada başlıyor
incipit
konser saat kaçta başlıyor
What time does the concert start
oyun başlıyor
the jig is up
performans saat kaçta başlıyor
What time does the performance start
saat kaçta başlıyor
What time does it start
sis başlıyor
It's getting foggy
başlıyor