başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur

listen to the pronunciation of başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
Türkçe - Türkçe
şeref
başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur

    Heceleme

    baş·ka·la·rı·nın gös·ter·di·ği say·gı·nın da·yan·dı·ğı ki·şi·sel de·ğer, o·nur

    Telaffuz