başka yerde yenilmek üzere sıcak yemekleri paketlenmiş olarak satan dükkân

listen to the pronunciation of başka yerde yenilmek üzere sıcak yemekleri paketlenmiş olarak satan dükkân
Türkçe - İngilizce
food to take away
başka yerde yenilmek üzere sıcak yemekleri paketlenmiş olarak satan dükkân

    Heceleme

    baş·ka yer·de ye·nil·mek ü·ze·re sı·cak ye·mek·le·ri pa·ket·len·miş o·la·rak sa·tan dükk·ân

    Günün kelimesi

    scissile