azaltma, eksiltme

listen to the pronunciation of azaltma, eksiltme
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) MÜNAKASA
tenkis
azaltma, eksiltme