azımsama

listen to the pronunciation of azımsama
Türkçe - Türkçe
Azımsamak işi
azımsamak
Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, daha fazlasını istemek, az görmek, az bulmak
azımsama