automatic garbage collection

listen to the pronunciation of automatic garbage collection
İngilizce - Türkçe

automatic garbage collection teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

garbage collection
(Bilgisayar,Teknik) kötü girdileri temizleme
garbage collection
artıkları toplama
garbage collection
çöp toplama
garbage collection
çöp toplanması
İngilizce - İngilizce
garbage collection
automatic garbage collection

  Heceleme

  au·to·ma·tic gar·bage col·lec·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ôtōmätîk gärbîc kılekşın

  Telaffuz

  /ˌôtōˈmatək ˈgärbəʤ kəˈleksʜən/ /ˌɔːtoʊˈmætɪk ˈɡɑːrbɪʤ kəˈlɛkʃən/

  Günün kelimesi

  mecca