at idle time

listen to the pronunciation of at idle time
İngilizce - Türkçe
(Bilgisayar) boşta olma sırasında
At time
bu zamanlarda
at idle time