at an angle to the horizontal; slanted or sloped

listen to the pronunciation of at an angle to the horizontal; slanted or sloped
İngilizce - Türkçe

at an angle to the horizontal; slanted or sloped teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

inclined
{s} eğimli

O tembel olmaya eğimlidir. - He is inclined to be lazy.

inclined
{s} meyilli

Sana katılmaya meyilliyim. - I'm inclined to agree with you.

Onlara katılmaya meyilliyim. - I'm inclined to agree with them.

inclined
{s} eğik
inclined
{s} eğilimli

Tom ayrıntılara girmek için eğilimli görünmüyordu ve ben zaten bütün detayları gerçekten bilmiyordum. - Tom didn't seem inclined to elaborate and I didn't really want to know all the details anyway.

Sana inanmaya eğilimliyim. - I'm inclined to believe you.

inclined
{s} istekli
inclined
yatmış
inclined
yatkın

Tom tembel olmaya yatkın. - Tom is inclined to be lazy.

inclined
{f}

Tahrikçi önemsiz konuları abartma eğilimindedir. - The agitator is inclined to exaggerate trivial matters.

O tembel olmaya eğimlidir. - He is inclined to be lazy.

inclined
eğri
inclined
eğimli, meğilli
inclined
{s} eli yatkın
inclined
{f} eğ: adj.eğri
inclined
{s} yetenekli
inclined
{f} eğ: adj.eğimli
inclined
meylet/eğil/eğ
İngilizce - İngilizce
inclined
at an angle
slantingly
at an angle to the horizontal; slanted or sloped