assurance of conformity

listen to the pronunciation of assurance of conformity
İngilizce - Türkçe
(Ticaret) uygunluğun sağlanması
(Ticaret) uygunluk güvencesi
assurance of conformity

  Heceleme

  as·sur·ance of con·for·mi·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  ışûrıns ıv kınfôrmıti

  Telaffuz

  /əˈsʜo͝orəns əv kənˈfôrmətē/ /əˈʃʊrəns əv kənˈfɔːrmətiː/