assurance, impudence, sauciness

listen to the pronunciation of assurance, impudence, sauciness
İngilizce - Türkçe

assurance, impudence, sauciness teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

effrontery
arsızlık
effrontery
yüzsüzlük
effrontery
{i} küstahlık
İngilizce - İngilizce
{n} effrontery
assurance, impudence, sauciness