asitölçer

listen to the pronunciation of asitölçer
Türkçe - İngilizce
acidimeter
Türkçe - Türkçe
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
asidimetre
hidrometre
asidometre
asitölçer