asıl konu. öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş

listen to the pronunciation of asıl konu. öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş
Türkçe - Türkçe
tema
asıl konu. öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş

    Heceleme

    a·sıl ko·nu. öğ·re·ti·ci ve·ya e·debî bir e·ser·de iş·le·nen ko·nu, dü·şün·ce, gö·rüş

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    dexterous