arrange anew, reshuffle; agitate

listen to the pronunciation of arrange anew, reshuffle; agitate
İngilizce - Türkçe
yeniden düzenlemek, kabine değişikliği; kışkırtmak
shake up
köklü değişiklik
shake up
(Ticaret) allak bullak etmek
shake up
sarsmak
shake up
düzenlemek
shake up
çalkamak
shake up
değişiklik yapmak
shake up
yeniden örgütlemek
shake up
çırpmak
shake up
çalkalamak
shake up
yumuşatmak
shake up
sarsarak uyandırmak
shake up
silkelemek
shake up
(deyim) shake someone up sarsmak. shake someone/sth. up yeniden düzenlemek,yeni personel atamak. a shake-up yeniden düzenleme,yeniden personel atama
shake up
(Fiili Deyim ) 1- çalkalamak 2- sarsmak , allak bullak etmek
shake up
gözünü açmak
shake up
reorganize etmek
İngilizce - İngilizce
shake up
arrange anew, reshuffle; agitate