armistice demarcation line; assign xx (sl) routing

listen to the pronunciation of armistice demarcation line; assign xx (sl) routing
İngilizce - Türkçe
(Askeri) mütareke hudut tayin hattı; XX (SL) ulaştırma planının belirlenmesi
armistice demarcation line; assign xx (sl) routing