arktik

listen to the pronunciation of arktik
Türkçe - İngilizce
of the Arctic region
Arctic

For him, the arctic climate of Arkhangelsk was hell on earth, but for her, who had grown up in this region, Arkhangelsk was heaven on earth. - Onun için, Arhangelsk'in arktik iklimi yeryüzündeki cehennemdi, ama o bölgede büyüyen diğeri için Arhangelsk yeryüzündeki cennetti.

The ice in the Arctic Sea is disappearing. - Arktik denizindeki buz tabakası yok oluyor.

of the North Pole
Arktik daire
Arctic Circle
Arktik kuşak
Arctic Zone
arktik bölge
the arctic
arktik bölge
arctic zone
yarı arktik
subarctic
arktik