arithmetic using decimal numbers

listen to the pronunciation of arithmetic using decimal numbers
İngilizce - İngilizce
decimal arithmetic
arithmetic using decimal numbers

  Heceleme

  a·rith·me·tic us·ing de·ci·mal Num·bers

  Türkçe nasıl söylenir

  ırîthmıtîk yuzîng desımıl nʌmbırz

  Telaffuz

  /ərˈəᴛʜməˌtək ˈyo͞ozəɴɢ ˈdesəməl ˈnəmbərz/ /ɜrˈɪθməˌtɪk ˈjuːzɪŋ ˈdɛsəməl ˈnʌmbɜrz/