area of accelerated industrial growth

listen to the pronunciation of area of accelerated industrial growth
İngilizce - İngilizce
labor-intensive industrial zone
area of accelerated industrial growth

  Heceleme

  ar·e·a of ac·cel·e·ra·ted in·dus·tri·al growth

  Türkçe nasıl söylenir

  eriı ıv äkselıreytîd îndʌstriıl grōth

  Telaffuz

  /ˈerēə əv akˈselərˌātəd ənˈdəstrēəl ˈgrōᴛʜ/ /ˈɛriːə əv ækˈsɛlɜrˌeɪtɪd ɪnˈdʌstriːəl ˈɡroʊθ/

  Günün kelimesi

  oology