are there reefs or strong currents here

listen to the pronunciation of are there reefs or strong currents here
İngilizce - Türkçe
burada kayalık veya akıntı var mı
are there reefs or strong currents here

  Türkçe nasıl söylenir

  ır dher rifs ır strông kırınts hîr

  Telaffuz

  /ər ˈᴛʜer ˈrēfs ər ˈstrôɴɢ ˈkərənts ˈhər/ /ɜr ˈðɛr ˈriːfs ɜr ˈstrɔːŋ ˈkɜrənts ˈhɪr/

  Günün kelimesi

  lorimer