araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu, botanik bahçesi

listen to the pronunciation of araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu, botanik bahçesi
Türkçe - Türkçe
arboretum
araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu, botanik bahçesi

    Heceleme

    a·raş·tır·ma a·ma·cıy·la o·luş·tu·rul·muş a·ğaç ko·lek·si·yo·nu, bo·ta·nik bah·çe·si

    Günün kelimesi

    paragoge