zalimler

listen to the pronunciation of zalimler
التركية - الإنجليزية
wrongdoing
evil-doers
zalim
{s} cruel

She appears to me to be cruel. - O, bana zalim gibi görünüyor.

This cruel cold could make a man afraid of his own voice. - Bu zalim soğuk bir adamı kendi sesinden korkutabilirdi.

zalim
tyrant

In spite of the tyrant’s persecution, the hero valiantly carried on the struggle. - Zalim hükümdarın zulmüne rağmen, kahraman cesurca mücadeleye devam etti.

Today a child acting like a king, tomorrow a tyrant. - Bugün bir kral gibi davranan bir çocuk yarın bir zalim gibi davranır.

zalim
{s} grim
zalim
{s} fell
zalim
atrocious
zalim
truculent
zalim
{s} outrageous
zalim
mean

My dear child, stay down here, otherwise the mean geese will bite you to death. - Sevgili çocuğum, burada kal, yoksa zalim kazlar seni ölümüne ısırır.

Tom gets mean when he's drunk. - Tom sarhoşken zalim olur.

zalim
(Konuşma Dili) hard-featured
zalim
heavy hand
zalim
biting
zalim
crueler
zalim
villan
zalim
draconian
zalim
unkind
zalim
oppressor

If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. - Adaletsiz durumlarda tarafsızsanız, zalimin tarafını seçmişsinizdir.

zalim
heartless
zalim
sanguinary
zalim
devilish
zalim
barbarous
zalim
satanic
zalim
ruthless
zalim
hard
zalim
oppressive
zalim
savage
zalim
inhumane
zalim
baseborn
zalim
tyrannic

Tyrannical governments frequently imprison their political opponents. - Zalim hükümetler sık ​​sık siyasi rakiplerini hapsederler.

zalim
heavy-handed
zalim
miscreant
zalim
bestial
zalim
unfeeling
zalim
barbaric
zalim
harsh
zalim
diabolical
zalim
stony
zalim
bloody minded
zalim
daemon [Brit.]
zalim
(Hukuk) persecutor
zalim
{s} inhuman

God's inhumanity to man makes countless thousands mourn. - Tanrı'nın insanlara zalimliği binlercesine yas tutturuyor.

zalim
{s} flinty
zalim
unjust; oppressive, tyrannical
zalim
{i} felon
zalim
{i} heavy
zalim
{i} daemon
zalim
{i} ogre
zalim
draconic
zalim
demon
zalim
tyrannical

Tyrannical governments frequently imprison their political opponents. - Zalim hükümetler sık ​​sık siyasi rakiplerini hapsederler.

zalim
heavy handed
zalim
cutthroat
zalim
cruel, ruthless, unfeeling, heartless, atrocious, fiendish, brutal, oppressive, savage, barbaric, barbarous, bestial; tyrant
zalim
ill natured
zalim
inhumsn
zalim
oppressor, tyrant
zalim
{s} fiendish
zalim
brutal
zalim
ill-natured
zalim
cruel, unfeeling, heartless
zalim
brute
zalim
bloody-minded
zalim
arbitrary
zalim
ruffian
zalim
extortionaryate
zalim
iron
zalim
unmerciful
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) HACEZE
ZALİM
(Osmanlı Dönemi) Kaymağı alınmadan içilen süt
ZALİM
(Osmanlı Dönemi) (C.: Zılem-Zılmân) Deve kuşunun erkeği
ZALİM
(Osmanlı Dönemi) Hiç bozulmamış yerden kazılan toprak
ZÂLİM
(Osmanlı Dönemi) (E) Zulmeden, haksızlık eden
Zâlim
(Osmanlı Dönemi) BAGİ
Zâlim
(Osmanlı Dönemi) MU'TEDÎ
zalim
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
zalim
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden: "Şehzadeyi hapseyledi zalim pederi / Bir kasra ki gözler göremez gökle yeri."- Y. K. Beyatlı
zâlim
(Osmanlı Dönemi) zulmeden, haksızlık yapan
zalimler
المفضلات