zâli̇m

listen to the pronunciation of zâli̇m
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Kaymağı alınmadan içilen süt
(Osmanlı Dönemi) (C.: Zılem-Zılmân) Deve kuşunun erkeği
(Osmanlı Dönemi) Hiç bozulmamış yerden kazılan toprak
(Osmanlı Dönemi) (E) Zulmeden, haksızlık eden
zalim
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
zalim
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden: "Şehzadeyi hapseyledi zalim pederi / Bir kasra ki gözler göremez gökle yeri."- Y. K. Beyatlı
zâlim
(Osmanlı Dönemi) zulmeden, haksızlık yapan
Zâlim
(Osmanlı Dönemi) BAGİ
Zâlim
(Osmanlı Dönemi) MU'TEDÎ
Zâlimler
(Osmanlı Dönemi) HACEZE
التركية - الإنجليزية

تعريف zâli̇m في التركية الإنجليزية القاموس.

zalim
cruel

He is a cruel person. - O, zalim bir kişidir.

This cruel cold could make a man afraid of his own voice. - Bu zalim soğuk bir adamı kendi sesinden korkutabilirdi.

zalim
tyrant

In spite of the tyrant’s persecution, the hero valiantly carried on the struggle. - Zalim hükümdarın zulmüne rağmen, kahraman cesurca mücadeleye devam etti.

Today a child acting like a king, tomorrow a tyrant. - Bugün bir kral gibi davranan bir çocuk yarın bir zalim gibi davranır.

zalim
atrocious
zalim
truculent
zalim
heavy hand
zalim
villan
zalim
crueler
zalim
mean

Tom gets mean when he's drunk. - Tom sarhoşken zalim olur.

Sami is one of the meanest and most cruel serial killers in the world. - Sami dünyadaki en vahşi ve en zalim seri katillerden biridir.

zalim
biting
zalim
(Konuşma Dili) hard-featured
zalim
fell
zalim
ogre
zalim
fiendish
zalim
flinty
zalim
outrageous
zalim
heavy handed
zalim
felon
zalim
ill-natured
zalim
oppressor

If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. - Adaletsiz durumlarda tarafsızsanız, zalimin tarafını seçmişsinizdir.

zalim
brutal
zalim
stony
zalim
cruel, unfeeling, heartless
zalim
grim
zalim
heavy
zalim
miscreant
zalim
unjust; oppressive, tyrannical
zalim
bloody-minded
zalim
tyrannical

Tyrannical governments frequently imprison their political opponents. - Zalim hükümetler sık ​​sık siyasi rakiplerini hapsederler.

zalim
demon
zalim
savage
zalim
draconic
zalim
tyrannic

Tyrannical governments frequently imprison their political opponents. - Zalim hükümetler sık ​​sık siyasi rakiplerini hapsederler.

zalim
(Hukuk) persecutor
zalim
cutthroat
zalim
daemon [Brit.]
zalim
sanguinary
zalim
draconian
zalim
oppressor, tyrant
zalim
inhuman

God's inhumanity to man makes countless thousands mourn. - Tanrı'nın insanlara zalimliği binlercesine yas tutturuyor.

zalim
oppressive
zalim
arbitrary
zalim
cruel, ruthless, unfeeling, heartless, atrocious, fiendish, brutal, oppressive, savage, barbaric, barbarous, bestial; tyrant
zalim hükümdar
tyrant

In spite of the tyrant’s persecution, the hero valiantly carried on the struggle. - Zalim hükümdarın zulmüne rağmen, kahraman cesurca mücadeleye devam etti.

zalim adam
fiend
zalim kadın
tigress
zalim
diabolical
zalim
bestial
zalim
unfeeling
zalim
baseborn
zalim
barbaric
zalim
harsh
zalim
inhumane
zalim
hard
zalim
satanic
zalim
ruthless
zalim
unkind
zalim
heartless
zalim
devilish
zalim
barbarous
zalim
heavy-handed
Zalimler
evil-doers
karısına karşı çok zâlim olan koca
The husband was very cruel to his wife
zalimler
wrongdoing
herod'dan daha zalim olmak
out herod
zalim
brute
zalim
ruffian
zalim
extortionaryate
zalim
inhumsn
zalim
ill natured
zalim
iron
zalim
unmerciful
zalim
bloody minded
zalim
{i} daemon
zâli̇m
المفضلات