yutma

listen to the pronunciation of yutma
التركية - الإنجليزية
Swallowing
swallow

Tom is having a hard time swallowing. - Tom yutma zorluğu yaşıyor.

You must swallow pills, not chew them in your mouth. - Hapları yutmalısın, onları ağzında çiğnememelisin.

gulp
gulping
merger
damping
engulfment
{i} engulfing
deglutition
yutmak
swallow

These pills are hard to swallow. - Bu hapları yutmak zor.

The closure of the factory was a tough pill to swallow to the town's residents. - Fabrikanın kapatılması şehrin sakinlerine yutmak için zor bir hap oldu.

yutmak
absorb
yutmak
take down
yutmak
consume
yutmak
gulp
yutmak
buy
yutmak
englut
yutmak
choke
yutmak
(deyim) engulf in
yutmak
suck in
yutmak
engorge
yutmak
get down
yutmak
engulf
yutmak
saturate
yutmak
learn by heart
yutmak
ingulf
yut
{f} gulping
yut
get down
yut
{f} engulfing
yut
gulp

Tom downed his whiskey in one gulp. - Tom bir yutuşta viskisini mideye indirdi.

Have you ever accidentally taken a big gulp of seawater? - Kazara deniz suyu yuttuğun oldu mu?

yut
{f} swallow

See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much. - Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever.

The ATM has swallowed the credit card. - ATM, kredi kartını yuttu.

yut
engulf
yut
{f} swallowing

Tom had trouble swallowing the pills. - Tom hapları yutarken zorluk yaşadı.

I have trouble swallowing pills. - Hapları yutmakta zorluk çekiyorum.

yutmak
stuff down
yutmak
get sth down
bağırsakların yutma hareketleri
peristalsis
oburca yutma
ingurgitation
ses yutma
sound absorption
yut
getdown
yut
pouch
yutmak
gulp down
yutmak
sosk
yutmak
drink in
yutmak
elide
yutmak
choke down
yutmak
chokedown
yutmak
{f} pouch
yutmak
to learn (something) thoroughly
yutmak
to swallow (food); to gulp (food)
yutmak
(for something) to absorb (a sound)
yutmak
to beat, skunk (someone) (in a game); to win, take (one's opponent's counters, etc.) (while playing a game)
yutmak
to swallow, fall for, be taken in by, believe
yutmak
to swallow (an insult); to endure (unpleasant behavior) in silence
yutmak
eat up
yutmak
gobble
yutmak
to seize or appropriate (another person's property) wrongfully
yutmak
not to understand, not to apprehend, not to catch (an allusive remark)
yutmak
ingest
yutmak
to swallow; to gulp down; to absorb; to belive, to swallow, to buy; to learn by heart
yutmak
gulf
التركية - التركية
Yutmak işi
(Osmanlı Dönemi) İZDİRAD
yutmak
Söylemek istediği bir sözü kendini tutarak söylememek. İyice, eksiksiz olarak öğrenmek: "Bazen üçer yüz sayfalık iki kitabı birden, yirmi dört saat zarfında hatmedip yuttuğu olurdu."- Y. K. Karaosmanoğlu
Yutmak
(Osmanlı Dönemi) MÜLAKAME
Yutmak
(Osmanlı Dönemi) SERETAN
Yutmak
(Osmanlı Dönemi) TESERRUT
Yutmak
(Osmanlı Dönemi) BEL'AME
Yutmak
(Osmanlı Dönemi) TELAKKUF
Yutmak
(Osmanlı Dönemi) SELC
Yutmak
(Osmanlı Dönemi) ZERD
Yutmak
(Osmanlı Dönemi) DAGZ
Yutmak
(Osmanlı Dönemi) SEFN
Yutmak
(Osmanlı Dönemi) SELECAN
Yutmak
(Osmanlı Dönemi) SEL'AF
Yutmak
(Osmanlı Dönemi) TELEHHÜM
Yutmak
(Osmanlı Dönemi) LUKME
yutmak
Türlü anlamlara gelebilen sözü anlayamamak
yutmak
İyice, eksiksiz olarak öğrenmek
yutmak
Kazanmak
yutmak
Söylemek istediği bir sözü kendini tutarak söylememek
yutmak
Haksız olarak kendine mal etmek, zorbalıkla elinden almak: "Sakarya'nın doğusunda Türk Ordusu da kıvrılarak bu canavarın Ankara'yı yutmasına mâni olmaya çalışıyordu."- H. E. Adıvar
yutmak
İnanmak, aldanmak, kanmak
yutmak
Ağızda bulunan bir şeyi yutağa geçirmek
yutmak
Tam ve doğru söylememek
yutmak
Ağızda bulunan bir şeyi yutağa geçirmek: "İktidar filinin hortumu başarı yemi gevelemediği zaman, tersine kıvrılır ve üstündekini yu(Tarih) "- F. R. Atay
yutmak
Haksız olarak kendine mal etmek, zorbalıkla elinden almak
yutmak
Işık, ses gücünü, parlaklığını azaltmak: "Duvarlar bütün ışıkları yutuyor, halkın üstüne bir toprak rengi dökülüyor."- M. Ş. Esendal
yutmak
Dayanıp sesini çıkarmamak, katlanmak. İnanmak, aldanmak, kanmak: "Bize numara yapma, yutacak enayi değiliz."- S. M. Alus
yutmak
Gücünü, parlaklığını azaltmak
yutmak
Dayanıp sesini çıkarmamak, katlanmak
yutmak
Oyunda bir şey kazanmak
yutma
المفضلات