yorumla

listen to the pronunciation of yorumla
التركية - الإنجليزية
interpret

I interpreted his remark as a threat. - Onun sözlerini bir tehdit olarak yorumladım.

I don't know how to interpret his words. - Onun sözlerini nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum.

interpret to
explicate
construe with
construe
comment on

What's there to comment on? - Yorumlamak için ne var?

{f} comment

Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated. - İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz.

I was wounded by her comments. - Onun yorumları beni yaraladı.

yorum
{i} commentary

Who needs commentary? - Kimin yoruma ihtiyacı var?

yorum
interpretation

A translation is always also an interpretation. - Bir çeviri aynı zamanda her zaman bir yorumdur.

I didn't say that. That's your interpretation. - Bunu söylemedim. Bu sizin yorumunuz.

yorumlamak
{f} interpret

Tom consulted a dream dictionary in order to interpret his nightmare. - Tom kabusunu yorumlamak için rüya sözlüğüne baktı.

yorumlamak
comment

Tom didn't want to comment. - Tom yorumlamak istemiyordu.

What's there to comment on? - Yorumlamak için ne var?

yorum
remark

I thought your remark was interesting. - Yorumunun ilginç olduğunu düşündüm.

I interpreted his remark as a threat. - Onun sözlerini bir tehdit olarak yorumladım.

yorum
comment

Can I hear your comments about this? - Bunun hakkındaki yorumlarınızı duyabilirmiyim?

Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated. - İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz.

yorum
{i} exegesis
yorum
version
yorumlamak
{f} render
yorumlamak
(Hukuk) to interpret

Tom consulted a dream dictionary in order to interpret his nightmare. - Tom kabusunu yorumlamak için rüya sözlüğüne baktı.

yorumlamak
decipher
yorum
{i} observation

It's not an insult. It's an observation. - Bu bir hakaret değil, bu bir yorum.

yorum
estimation
yorum
(Latin) interpretatio

His interpretation of this matter is too one-sided. - Onun bu konuyla ilgili yorumu çok tek-taraflıdır.

Ambiguous phrases often beget funny interpretations. - Belirsiz ifadeler sık sık komik yorumlar yaratırlar.

yorum
(Ticaret) annotation
yorum
exposition
yorumlamak
comment on

What's there to comment on? - Yorumlamak için ne var?

yorumlamak
interpret to
yorumlamak
understand
yorumlamak
construe with
yorum
reading

I used to play video games, but now I prefer to do more useful things with my time. Like reading internet comments. - Eskiden video oyunları oynardım ama artık zamanımla daha faydalı şeyler yapmayı tercih ediyorum. İnternet yorumlarını okumak gibi.

Adding comments makes reading the code easier. - Yorum eklemek şifreyi okumayı daha kolay hale getirir.

yorum
rendition
yorumlamak
construe
yorumlamak
interpret as
yorumlamak
read
yorumlamak
explicate
yorum
reinterpretation
yorum
interpretation of
yorum
rendering
yorum
construction
yorum
exegeses
yorum
{i} exercise
yorum
{i} gloss
yorum
{i} explanation
yorum
explication
yorum
paraphrase
yorum
interpretation; comment
yorum
interpretation; explanation
yorumlamak
{f} paraphrase
yorumlamak
{f} expound
yorumlamak
gloss
yorumlamak
commentate
yorumlamak
to comment on; to interpret, to construe
yorumlamak
to interpret; to explain
التركية - التركية

تعريف yorumla في التركية التركية القاموس.

YORUM
(Osmanlı Dönemi) Uydurma bir kelimedir. Bak: Tefsir
YORUM
(Hukuk) Yasa,tüzük,yönetmelik,karar gibi her türlü belgedeki ifadenin açıklanması ve belirlenmesi
Yorum
(Hukuk) TEFSİR
Yorumlamak
tabir etmek
Yorumlamak
tefsir etmek
yorum
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
yorum
Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme: "Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez."- F. R. Atay
yorum
Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarmak
yorum
Bir müzik parçası veya tiyatro oyununun orijinal bir teknik ve duyarlılıkla sunulması
yorum
Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma
yorum
Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme
yorumlamak
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
yorumlamak
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek: "Hasan Bey istediği gibi yorumlayabilir, bu beni ilgilendirmez."- H. E. Adıvar
yorumlamak
Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalmak, söylemek veya oynamak, icra etmek
yorumlamak
Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek
yorumla
المفضلات