yolculuk

listen to the pronunciation of yolculuk
التركية - الإنجليزية
trip

She is busy preparing for the trip. - O yolculuk için hazırlanmakla meşgul.

Seeing that movie is something like taking a trip to India. - Filmi izlemek Hindistan'a bir yolculuk yapmak gibi bir şeydir.

travel

The day will soon come when we will conquer space and travel to the moon. - Uzayı işgâl edeceğimiz ve Ay'a yolculuk yapacağımız gün yakında gelecek.

Time travel is possible. - Zamanda yolculuk mümkündür.

voyage

The voyage to America used to take many weeks. - Amerika'ya yolculuk birçok hafta sürerdi.

Someday we will be able to go on a voyage to Mars. - Birgün Mars'a yolculuk yapabileceğiz.

travelling

Travelling is easy these days. - Yolculuk etmek bugünlerde kolaydır.

I'm travelling alone. - Yalnız yolculuk ediyorum.

journey

I made a long journey last year. - Geçen yıl uzun bir yolculuk yaptım.

The journey has just begun. - Yolculuk henüz başladı.

expedition
(Havacılık) cruise

Congratulations! You just won a free cruise to the Bahamas! - Tebrik ederiz! Bahamalar'a ücretsiz yolculuk kazandınız!

passage
excursion
itinerary
headway
journey, trip, voyage, expedition
peregrination
cruising
trek
run
road trip
journeying
travelling on
{i} wayfaring
yolculuk etmek
travel

Traveling by boat is a lot of fun, isn't it? - Gemiyle yolculuk etmek çok eğlenceli, değil mi?

Is it possible to travel at such a high speed? - Böyle yüksek bir hızda yolculuk etmek olanaklı mı?

yolculuk (uçak, gemi)
passage
yolculuk eden kimse
voyager
yolculuk ederek
trekking
yolculuk etme
trekking
yolculuk etmek
ride
yolculuk etmek
travel by

Do you like to travel by yourself? - Tek başına yolculuk etmekten hoşlanır mısın?

yolculuk etmek
take a trip
yolculuk planı
itinerary
yolculuk programı
itinerary
yolculuk süresi
journey time
yolculuk yapmak
take a journey
yolculuk yapmak
get over
yolculuk yapmak
travel

We've been traveling for three days. - Üç gündür yolculuk yapmaktayız.

yolculuk yapmak
journey
yolculuk bekle
(Bilgisayar) travel wait
yolculuk bip
(Bilgisayar) travel beep
yolculuk etmek
to travel, to journey yolculuk yapmak
yolculuk etmek
to travel

Do you like to travel by yourself? - Tek başına yolculuk etmekten hoşlanır mısın?

He likes to travel. I do, too. - O yolculuk etmekten hoşlanır. Ben de.

yolculuk etmek
peregrinate
yolculuk etmek
voyage
yolculuk etmek
itinerate
yolculuk etmek
traffic
yolculuk hayır
(Bilgisayar) travel no
yolculuk hızı
journey speed
yolculuk kalem
(Bilgisayar) travel pen
yolculuk meşgul
(Bilgisayar) travel busy
yolculuk nasıldı
how was the trip
yolculuk navlunu
(Ticaret) voyage freight
yolculuk rehberi
Baedeker
yolculuk sigortası
(Ticaret) voyage insurance
yolculuk taşı
(Bilgisayar) travel move
yolculuk tutkusu
wanderlust
yolculuk yapmak
yolculuk etmek
yolculuk yapılabilecek
excursionary
yolculuk yardım
(Bilgisayar) travel help
yolculuk yiyecekleri
equipage
yolculuk yukarı
(Bilgisayar) travel up
yolculuk çantası
gripsack
yolculuk üzerine carter
(Ticaret) voyage charter
yolculuk ışın
(Bilgisayar) travel beam
gemiyle yolculuk
(Ticaret) sailing
gemiyle yolculuk
cruise
yolculuk et
travel by
yolculuk et
{f} trekking
yolculuk et
travel along with
yolculuk etme
peregrination
yolculuk etmek
ride in
geçmişe yolculuk
Backwards travel, backwards journey, journey to the past
mavi yolculuk
blue cruise
yolculuklar
cruises
aya yolculuk
moonshot
birden çok yolculuk için indirimli tarifeler var mı
Are there any discount fares for multiple trips
gemi ile yolculuk
sailing
gemi ile yolculuk
sail
jetle yolculuk eden zenginler
jet set
karavanla yolculuk yapan kimse
caravaner
paralel izleme çoklu birliği; yolculuk malzemesi; hasta sevki; koruyucu hekimlik
(Askeri) parallel track multiunit; passage material; patient movement; preventive medicine; program manager; provost marshal
saman vagonunda yolculuk etmek
hayride
uzayda yolculuk bilimi
astronautics
uzun ve maceralı yolculuk
Odyssey
yat ile yolculuk etmek
yacht
yaya yolculuk eden
wayfaring
yolculuk et
itinerate
yolculuk etmek
take a journey
yolculuk etmek
{f} journey
التركية - التركية
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat: "Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk."- F. N. Çamlıbel
Bu gidiş gelişte geçen süre
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat
Herhangi bir taşıtla bir yere gidip gelme
Herhangi bir taşıtla bir yere gidip gelme: "Yolculukla ilgili işlemleri tamamlarken, koltuğuna oturtmuştuk onu."- N. Cumalı
(Osmanlı Dönemi) SEFER
yol

Gemiyle yolculuk yapmayı seviyorum. - Gemiyle yolculuk yapmayı severim.

Gemiyle yolculuk yapmayı severim. - Gemiyle yolculuk yapmayı seviyorum.

(Osmanlı Dönemi) SEYR
seyahat
yolculuk etmek
Bir yerden başka bir yere gitmek
demir yolculuk
Demir yolcunun görevi
demir yolculuk
Demir yolu yapma ve işletme işi
orta yolculuk
Orta yolcu olma durumu
الإنجليزية - التركية
seyahat
gezinti
yolculuk etmek
yolculuk yapmak
yolculuk
المفضلات