yok olmak

listen to the pronunciation of yok olmak
التركية - الإنجليزية
disappear
vanish
fade away
destroyed
annihilated
be annihilated
go up in smoke
to be destroyed
go
melt away
dissipate
die out
be destroyed
(Dilbilim) break down
Disappear, vanish, perish
to disappear; to vanish
evaporate
evanesce
ooze away
perish

Sami had a simple choice: jump or perish. - Sami'nin tek bir seçimi vardı: atlamak ya da yok olmak.

clear away
to be annihilated, to disappear, to vanish, to perish, to dissipate, to evaporate
dissolve
take wings
wither
peter out
pass away
boil away
pass on
to be vanished
evanish
melt
yok olmak üzere
about to disappear
yok ol
get lost
yok olma
destruction

A nuclear war will bring about the destruction of mankind. - Bir nükleer savaş, insanlığın yok olmasına neden olacak.

yok olma
(Biyokimya) dissipation
yok olma
depletion
yok olma
wreck
zamanla yok olmak
wear off
yokolmak
vanish
yok ol
disappear

Small family farms were disappearing. - Küçük aile çiftlikleri yok oluyorlardı.

That group of people almost disappeared. - O grup insanlar neredeyse yok oldular.

aniden yok olmak
(deyim) into thin air
azalarak yok olmak
trail off
nesli yok olmak
be extinct
nesli yok olmak
go ectinct
yok ol
scat
yok olma
disappear

It's feared that some low-lying Pacific Island nations will disappear as seas rise as a result of global warming. - Pasifik'teki düşük rakımlı bazı ada ülkelerinin, deniz seviyesinin küresel ısınma sonucu yükselmesiyle yok olmasından korkuluyor.

You need to disappear before they find you. - Onlar seni bulmadan önce, yok olmalısın.

yok olma
{i} disappearance
yok olma
{i} dissolution

Justice without mercy is cruelty; mercy without justice is the mother of dissolution. - Merhametsiz adalet zulümdür, adaletsiz merhamet yok olmanın anasıdır.

yok olma
doom
yok olma
{i} extinction

I want to help Native Americans to save their languages from extinction. - Onların dillerini yok olmaktan kurtarmak için yerli Amerikalılara yardım etmek istiyorum.

There are many theories about the sudden extinction of the dinosaurs, but the real cause still remains anyone's guess. - Dinozorların aniden yok olmaları hakkında birçok teori var ama gerçek sebep hâlâ belirsiz olarak kalmaktadır.

yok olma
{i} evanescence
التركية - التركية
Ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
mahvolmak
(Hukuk) ZAYİ OLMAK
kaçmak
batmak
yok olmak
المفضلات