yen

listen to the pronunciation of yen
الإنجليزية - التركية
tutku
şiddetli istek
Japon parası
yen
arzu
hasret çekmek
derin arzu
{i} özlem
japon para birimi

Dolar Japon para birimi karşısında 360 Yenden 308 yene devalüe edildi. - The dollar was devalued against the Japanese currency from 360 yen to 308 yen.

sevda
yen/arzu
{i} (çoğ. yen) yen (Japon para birimi)
i., k.dili. arzu. f. k.dili. arzu etmek, arzulamak
hasret
iştiyak
yenlik
have a yen for
arzulamak
have a yen to
{k} (bir şey yapmayı) arzu etmek
التركية - التركية
Yılan yastığıgiller, muzgiller gibi bazı bitki familyalarında, çiçeklerin üzerinde bir örtü gibi duran ve çoğu renkli olan bir çiçek yaprağı
Giysi kolu: "Yalnız ellerini yıkadı, kuruladı, yenlerini indirdi."- Ö. Seyfettin
Japon para birimi
Giysi kolu
YEN'
(Osmanlı Dönemi) Yemişin olgunlaşması
A'YEN
(Osmanlı Dönemi) Bakılan yer
A'YEN
(Osmanlı Dönemi) Çok açık, pek belli, bâriz
A'YEN
(Osmanlı Dönemi) Büyük ve iri gözlü
الإنجليزية - الإنجليزية
To have a strong desire for
A coin or note worth one yen
The unit of Japanese currency, equal to 100 sen
A strong desire, urge, or yearning
¥
¥
The yen is equal to 100 sen
have a desire for something or someone who is not present; "She ached for a cigarette"; "I am pining for my lover"
{i} yearning, longing; desire
The Japanese unit of currency
If you have a yen to do something, you have a strong desire to do it. Mike had a yen to try cycling = yearning. To have a strong desire or inclination; yearn. See table at currency
the basic unit of money in Japan; equal to 100 sen
The unit of value and account in Japan
Originally a craving for opium, from a Chinese word, now, any craving
The yen is the unit of currency used in Japan. She's got a part-time job for which she earns 2,000 yen a month. The yen is also used to refer to the Japanese currency system. sterling's devaluation against the dollar and the yen
the Japanese currency
Since Japan's adoption of the gold standard, in 1897, the value of the yen has been about 50 cents
{i} unit of currency in Japan
{f} miss; long for
a yearning for something or to do something
yens
You, you all; used in referring to a group that includes one's audience
التركية - الإنجليزية
sleeve
yen
spathe
(para) yen
wristband
yen (Japanese monetary unit)
vanquish

We must vanquish our enemies. - Düşmanlarımızı yenmeliyiz.

We must vanquish our foes. - Düşmanlarımızı yenmeliyiz.

cuff
be overcome
{f} defeat

The defeated army retreated from the country. - Yenilmiş ordu ülkeden geri çekildi.

Roosevelt refused to accept the idea of defeat. - Roosevelt yenilgi fikrini kabul etmeyi reddetti.

discomfit
yen'
yen '
yen
المفضلات