yazıda mürekkebin ıslaklığını gidermek için kullanılan nem emici bir tür kâğıt

listen to the pronunciation of yazıda mürekkebin ıslaklığını gidermek için kullanılan nem emici bir tür kâğıt
التركية - التركية
kurutma kağıdı
yazıda mürekkebin ıslaklığını gidermek için kullanılan nem emici bir tür kâğıt

    الواصلة

    ya·zı·da mü·rek·ke·bin ıs·lak·lı·ğı·nı gi·der·mek i·çin kul·la·nı·lan nem e·mi·ci bir tür kâğıt

    كلمة اليوم

    flammable
المفضلات