yardım edin

listen to the pronunciation of yardım edin
التركية - الإنجليزية
help

Help! I've been locked in! - Yardım edin! İçeride kilitli kaldım!

Please help me welcome Mr. Nomura. - Lütfen Bay Nomura'yı karşılamama yardım edin.

yardım et
{f} helping

Thank you for helping me. Don't mention it. - Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir şey değil.

Tom volunteered a good deal of his time to helping those less fortunate than himself. - Tom kendinden daha az şanslı olanlara yardım etmek için zamanının çoğunu harcamaya gönüllüydü.

yardım et
{f} aid

They came to our aid at once. - Onlar derhal bize yardım etmeye geldiler.

I expect him to come to our aid. - Onun bize yardım etmeye gelmesini istiyorum.

bize yardım edin
help us
yardım et
{f} help

Yesterday I helped my father. - Dün babama yardım ettim.

I helped my father yesterday. - Dün babama yardım ettim.

yardım et
{f} succor
yardım et
help&
yardım et
conduce to
yardım et
{f} assist

They assisted the painter financially. - Mali olarak ressama yardım ettiler.

She assisted her brother with his homework. - Erkek kardeşine ev ödevinde yardım etti.

yardım et
tide over
yardım et
{f} succour
yardım et
conduce
bana yardım edin
help me

Please help me take this down. - Lütfen bunu aşağı çekmek için bana yardım edin.

Help me! he repeated while waving his sabre. - O, kılıcını sallarken bana yardım edin! diye tekrarladı.

yardım et
tideover
yardım edin
المفضلات