yaşam

listen to the pronunciation of yaşam
التركية - الإنجليزية
life

The world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet. - Dünyadaki tropikal yağmur ormanları, gezegende yaşamın ekolojik zincirine kritik bağlantılıdır.

While there is life, there is hope. - Yaşam olduğu sürece umut da olacaktır.

lifetime
experience

You don't need to be an artist in order to experience beauty every day. - Her gün güzelliği yaşamak için sanatçı olmana gerek yok.

This experience counts for much in his life. - Bu tecrübe onun yaşamında çok önemli sayılır.

vita
life; living
life, lifetime
life; course of existence; state of existence (as a human being)
living

I like living with you. - Seninle yaşamaktan hoşlanıyorum.

I think that our living together has influenced your habits. - Sanırım birlikte yaşamamız senin alışkanlıklarını etkiledi.

being

The living beings of the past were very different from those of today. - Geçmişteki yaşam bugünkünden çok farklıydı.

I'd like to go through just one day without being told I look like my brother. - Erkek kardeşime benzediğim söylenmeden sadece bir gün yaşamak istiyorum.

days

This was one of the best days of my life. - Bu, yaşamımın en iyi günlerinden biriydi.

In his autobiography, he repeatedly refers to his unhappy school days. - Öz yaşam öyküsünde, defalarca mutsuz okul günlerinden bahsediyor.

existence

Ghost existence does not prove that there's life after death. They can be elements of another dimension. - Hayalet varlığı ölümden sonra yaşamın olduğunu kanıtlamaz. Başka bir boyutun unsurları olabilir.

I'm sick of this hand-to-mouth existence. - Kıt kanaat yaşamaktan usandım.

animation
of life
living of
life of
lives

Don't think little of the ants' lives. - Karıncaların yaşamını önemsiz sayma.

Tom no longer lives in Boston. - Tom artık Boston'da yaşamıyor.

yaşam biçimi
way of life
yaşam süresi
life span

What is the average life span in Japan? - Japonya'da ortalama yaşam süresi nedir?

yaşam ve ölüm
life and death
yaşam alanı
Habitat
yaşam belirtisi
signs of life
yaşam doyum düzeyi
life satisfaction level
yaşam felsefesi
life philosophy
yaşam hakkı
Right to life
yaşam koçu
Life coach
yaşam standartı
Life standart
Yaşam Ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı
(Hukuk) European Foundation For The Improvement Of Living And Working Conditions
yaşam alanı
life space
yaşam baharında
in the prime of life
yaşam biçimi
habit
yaşam boyu
for life

Some companies guarantee their workers a job for life. - Bazı şirketler işçilerine yaşam boyu bir iş garanti ediyor.

yaşam boyu
during good behavior
yaşam boyu gelir
life annuity
yaşam dolu
lively, alive, bouncy
yaşam düzeyi
standard of living
yaşam ile ölüm arasındaki çizgi
divide
yaşam kalitesi
quality of life
yaşam kargaşası
mortal coil
yaşam kaynağı
heart's blood
yaşam kaynağı
lifeblood
yaşam koşulları
living conditions
yaşam savaşı vermek
scramble for a living
yaşam sigortası
assurance
yaşam standardı
standard of living
yaşam süreci
the course of live
yaşam süresi
lifetime
yaşam süresi
life-span
yaşam süresi
(Hukuk) life expectancy
yaşam tarzı
way of living
yaşam tarzı
life style

She has a healthy life style. - O sağlıklı bir yaşam tarzına sahiptir.

Tom has a healthy life style. - Tom'un sağlıklı yaşam tarzı var.

yaşam ve çalışma koşullarını geliştirme
(Hukuk) improvement of living and working conditions
yaşam yeri
living space
yaşam çevrimi
life cycle
yaşam öyküsü
biography
yaşam öyküsü
curriculum vitae
yapay yaşam
(Pisikoloji, Ruhbilim) artificial life
yahudi yaşam tarzı
jewish way of life
yarı yaşam
half-life
yaşam tarzı
lifestyle

She has a healthy lifestyle. - O sağlıklı bir yaşam tarzına sahiptir.

One's lifestyle is largely determined by money. - Kişinin yaşam tarzı, büyük ölçüde para ile belirlenir.

ikinci yaşam
second life
özel yaşam
privacy

Please respect my privacy. - Lütfen özel yaşamıma saygı gösterin.

beklenen yaşam süresi
life expectancy
dini yaşam
religious life
ekonomik yaşam
(Ticaret) economic life
tinsel yaşam
spiritual life
uzun yaşam
longevity
yaşam alanı
(Hayvan Bilim, Zooloji) home range
yaşam alanı
living space

The average American living space is twice as large as the living space in Japan. - Ortalama bir Amerikan yaşam alanı Japonya'daki yaşam alanının iki katı kadar büyüktür.

A household is a group that shares the same living space and finances. - Ev halkı, aynı yaşam alanını ve parayı paylaşan bir gruptur.

yaşam alanı
(Biyoloji) biotope
yaşam tarzı
modus vivendi
özgür yaşam
wastefulness
yaşam tarzı
way of life

How dare you criticize my way of life! - Yaşam tarzımı değiştirmeye nasıl cesaret edersin!

This book will give you a clear idea of the American way of life. - Bu kitap size Amerikan yaşam tarzı hakkında net bir fikir verecektir.

Yaşam tarzı
life-style
gündelik yaşam
Everyday life
günlük yaşam
Daily life
sosyal yaşam
social life
yaşam alanı
living area
ölümden sonraki yaşam
Afterlife
Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı
(Hukuk) European Foundation for the Improvement of Life and Working Conditions
Birleşik Devletler Balık ve Vahşi Yaşam Servisi
(Askeri) United States Fish and Wildlife Service
bitkisel hayat/yaşam
life without consciousness, vegetable existence
bitkisel yaşam
cabbage existence, vegetable existence
cinsel yaşam
sex life
denizde yaşam güvenliği
(Askeri) safety of life at sea
ekolojik yaşam derneği
ecological life association
emekli yaşam sigortası
(Ticaret) retiree life
engelli yaşam ödeneği
(Ticaret) disability living allowance
erken yaşam evresi
(Denizbilim) early life phase
ilkel yaşam
primitive life
kategori yaşam döngüsü
(Ticaret) category life cycle
lüks yaşam
gracious living
medeniyet ve sosyal yaşam
civilization and social life
ortalama yaşam
(Fizik) mean life
rahat bir yaşam sürmek
(deyim) live on the fat of the land
sivil yaşam
civvy street
sivil yaşam
civilian life
sivil yaşam
civil life
siyasi yaşam
political life
temiz yaşam
clean life
temsili yaşam
(Pisikoloji, Ruhbilim) vicarious living
tercihli yaşam alanı
(Pisikoloji, Ruhbilim) preferred niche
toplumsal yaşam
communal living
umulan yaşam süresi
life expectancy
uygarlıktan uzak yaşam
life in the raw
yaşam tarzı
{i} living

He got accustomed to the new way of living. - Yeni yaşam tarzına alıştı.

My grandmother never changed her style of living. - Büyükannem yaşam tarzını hiçbir zaman değiştirmedi.

yaşam tarzı
{i} life

One's lifestyle is largely determined by money. - Kişinin yaşam tarzı, büyük ölçüde para ile belirlenir.

This is the American way of life. - Bu Amerikan yaşam tarzıdır.

öldükten sonraki yaşam
future life
özel yaşam
private life
التركية - التركية
Hayat

Mars'ta hayat var mı? - Mars'ta yaşam var mı?

Sami hayatını yeniden inşa etmeye çalışıyordu. - Sami yaşamını yeniden kurmaya çalışıyordu.

Hayat: "Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı."- H. Taner
yaşam biçimi
Hayat tarzı
yaşam düzeyi
Hayat düzeyi veya seviyesi
yaşam felsefesi
Hayat felsefesi
yaşam güvencesi
bakınız: hayat sigortası
yaşam koşulları
Hayat şartları
yaşam sigortası
Hayat sigortası
yaşam standardı
Hayat standardı
yaşam öyküsü
Öz geçmiş
faturalı yaşam
Yapılan alışverişte fatura alma alışkanlığı
sağlıklı yaşam
Sağlık kurallarına dikkat ederek sürdürülen hayat
sosyal yaşam
bakınız: sosyal hayat
öz yaşam
Bir kişinin yalnız kendini ilgilendiren özel yaşamı
öz yaşam öyküsü
Bir kişinin kendi yaşam öyküsü üzerine yazdığı yazı veya eser; hayat hikâyesi, otobiyografi
özel yaşam
Özel hayat
yaşam
المفضلات