yönetmeli̇k

listen to the pronunciation of yönetmeli̇k
التركية - الإنجليزية

تعريف yönetmeli̇k في التركية الإنجليزية القاموس.

yönetmelik
regulations

Every student is supposed to know the school regulations. - Her öğrencinin okul yönetmeliklerini bilmesi gerekiyor.

We must follow the regulations. - Yönetmeliklere uymalıyız.

yönetmelik
(Ticaret) legislation
yönetmelik
rules
yönetmelik
(Ticaret) statute
yönetmelik
instructions
yönetmelik
(Ticaret) by-law
yönetmelik
bylaw
yönetmelik
(Kanun) guidelines

We have very strict guidelines here. - Burada çok katı yönetmeliklerimiz var.

yönetmelik
(Kanun) by laws
yönetmelik
(Ticaret) by-laws
yönetmelik
guide book
yönetmelik
(Kanun) directive
yönetmelik
guide line
yönetmelik
by law
yönetmelik
precept
yönetmelik
standing rule
yönetmelik
guide

We have very strict guidelines here. - Burada çok katı yönetmeliklerimiz var.

yönetmelik
ordinance
yönetmelik
(written) regulations, statutes, or instructions
yönetmelik
standing orders
yönetmelik
rule
yönetmelik
regulations, bylaw
yönetmelik
(Hukuk) implementing regulation
yönetmelik
code
yönetmelik (hukuk)
legem
idari yönetmelik
(Askeri) administrative instructions
yönetmelikler
(Ticaret) regulations

We must follow the regulations. - Yönetmeliklere uymalıyız.

Every student is supposed to know the school regulations. - Her öğrencinin okul yönetmeliklerini bilmesi gerekiyor.

yönetmelik
bye law
Yönetmelik
regulation of
ilgili yönetmelik uyarınca
according to the related code
ilgili yönetmelik uyarınca
pursuant to relevant by-law
iç yönetmelik
(Hukuk) internal regulations
yönetmelikler
(Hukuk) technical regulations
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف yönetmeli̇k في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

yönetmelik
Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname
yönetmelik
hukuk - Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan, düzenleyici kuralların tümü
yönetmelik
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
التركية - التركية
(Hukuk) Devlet örgütü içinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların daha çok kendi iç bünyelerini ilgilendiren,çalışma yöntemlerini düzenleyen kurallar bütünü.Karş. yönetmenlik
yönetmelik
Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname
yönetmelik
Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan, düzenleyici kuralların tümü
yönetmelik
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
Yönetmelik
talimatname
yönetmeli̇k
المفضلات