worthless material that is to be disposed of attack strongly

listen to the pronunciation of worthless material that is to be disposed of attack strongly
الإنجليزية - التركية

تعريف worthless material that is to be disposed of attack strongly في الإنجليزية التركية القاموس.

rubbish
{i} zırva
rubbish
palavra
rubbish
{i} enkaz
rubbish
{i} anlamsız söz
rubbish
{i} işe yaramaz şey
rubbish
{i} moloz
rubbish
{i} saçma, saçmalık
rubbish
{i} ıvır zıvır
rubbish
abuk sabuk
rubbish
(Argo) eleştirmek
rubbish
püsür
rubbish
ipe sapa gelmez
rubbish
boş laf
rubbish
çerçöp
rubbish
{i} süprüntü
rubbish
(isim) süprüntü, çöp, döküntü, saçmalık, zırva, anlamsız söz, enkaz, moloz, ıvır zıvır, işe yaramaz şey
rubbish
reddet/eleştir
rubbish
{i} döküntü
rubbish
aptalca
الإنجليزية - الإنجليزية
rubbish
worthless material that is to be disposed of attack strongly

  الواصلة

  worth·less ma·te·ri·al that I·s to be dis·posed of at·tack strongly

  التركية النطق

  wırthlıs mıtîriıl dhıt îz tı bi dîspōzd ıv ıtäk strôngli

  النطق

  /ˈwərᴛʜləs məˈtərēəl ᴛʜət əz tə bē dəˈspōzd əv əˈtak ˈstrôɴɢlē/ /ˈwɜrθləs məˈtɪriːəl ðət ɪz tə biː dɪˈspoʊzd əv əˈtæk ˈstrɔːŋliː/

  كلمة اليوم

  nuptial
المفضلات