without qualities thought to befit a man

listen to the pronunciation of without qualities thought to befit a man
الإنجليزية - التركية

تعريف without qualities thought to befit a man في الإنجليزية التركية القاموس.

unmanly
erkekliğe sığmayan
unmanly
erkeğe yaraşmaz
unmanly
{s} erkeğe yakışmaz
unmanly
{s} zayıf
unmanly
{s} kadınsı
unmanly
erkekçe olmayan
unmanly
{s} korkak
unmanly
{s} kadınca
unmanly
unmanlinesserkeğe yakışmaz hal
الإنجليزية - الإنجليزية
unmanly
unmanfully
without qualities thought to befit a man

  الواصلة

  with·out qualities thought to be·fit a man

  التركية النطق

  wîdhaut kwälıtiz thôt tı bîfît ı män

  النطق

  /wəᴛʜˈout ˈkwälətēz ˈᴛʜôt tə bəˈfət ə ˈman/ /wɪðˈaʊt ˈkwɑːlətiːz ˈθɔːt tə bɪˈfɪt ə ˈmæn/

  كلمة اليوم

  misology
المفضلات