with regard to

listen to the pronunciation of with regard to
الإنجليزية - التركية
ile ilgili olarak

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

bakımından
e göre
hakkında

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

istinaden
ilgili

Benim o sorunla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I have nothing to say with regard to that problem.

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

dayanarak
-e gelince
-e göre
-e dair
bağlantılı
(Hukuk) gelince
bir şeye gelince
as for
gelince

İmparatora gelince, o dünyanın hükümdarıdır. Barbarlara gelince, onlar dünyanın uşaklarıdır. - As for the Emperor, he is the ruler of the world. As for the barbarians, they are the servants of the world.

Öğrencilerimize gelince, biri Bükreş'e hareket etti, ve biri yolda. - As for our students, one has already left for Bucharest, and one is on her way.

as for
için olduğu gibi
as for
sorarsanız
as for
derseniz
as for
ıf. : prep.için olduğu gibi
as for
-e gelince
as for
ise: "As for me, İ'm not going. - Bense gitmiyorum."
as for
-e gelince, ... konusunda
with to
ile
as for
ise: As for me, I'm not going. Bense gitmiyorum
الإنجليزية - الإنجليزية
Concerning; about
As concerns
as for
concerning, regarding; which
WRT
with regard to

  الواصلة

  with re·gard to

  التركية النطق

  wîdh rıgärd tı

  النطق

  /wəᴛʜ rəˈgärd tə/ /wɪð rəˈɡɑːrd tə/

  علم أصول الكلمات

  [ 'wi[th], 'with, w&[ ] (preposition.) before 12th century. Middle English, against, from, with, from Old English; akin to Old English wither against, Old High German widar against, back, Sanskrit intransitive verb apart.

  فيديوهات

  ... with regard to the Internet, the rise of social networks ...
  ... how stressed the body is with regard to cortisol. ...

  كلمة اليوم

  arcadia
المفضلات