welding

listen to the pronunciation of welding
الإنجليزية - التركية
kaynak
kaynaklamak
kaynak makinesi
baskıcı
{f} kaynak yap
kaynak yaparak
(Mühendislik) kaynak
(Nükleer Bilimler) kaynaklama
{i} kaynama
{f} kaynak yap: prep.kaynak yaparak
kaynaklı
{i} kaynak yapma
kaynaşma
(Gıda) lehimleme
weld
{f} kaynak yapmak
weld
kaynak

Tom Mary'nin nasıl kaynak yapacağını bildiğini sandığını söyledi. - Tom said that he thought Mary knew how to weld.

Bu kapı kaynakla kapatıldı. - This door has been welded shut.

welding torch
kaynak hamlacı
welding agent
(Tıp) kaynak madde
welding cable
kaynak kablosu
welding chip
kaynak çapağı
welding gun
(Bilgisayar) kaynak tabancası
welding method
kaynak yöntemi
welding method
kaynak metodu
welding process
kaynak yöntemi
welding quality
kaynak kalitesi
welding rod
(Askeri,Teknik) kaynak elektrodu
welding seam
kaynak dikişi
welding smoke
kaynak dumanı
welding torch
hamlaç
welding apparatus
kaynak cihazı
welding blowpipe
kaynak hamlacı
welding current
kaynak akımı
welding curtain
Kaynak perdesi
welding engineering
(Endüstri) Kaynak mühendisliği
welding equipment
kaynak ekipmanı
welding filler
kaynak çubuğu, kaynak dolgu çubuğu
welding furnace
kaynak fırını
welding glove
kaynak eldiven
welding helmet
(Mühendislik) kaynak başlığı
welding holder
Kaynak pensesi
welding inspector
kaynak inspektörü
welding iron
kaynak demiri
welding kaynak
kaynak +, kaynaklı
welding machine
(Mühendislik) kaynak makinası
welding mask
Kaynak maskesi
welding powder
(Mühendislik) kaynak tozu
welding press
kaynak presi
welding pressure
kaynak basıncı
welding rod
kaynak çubuğu
welding shield
(Mühendislik) Kaynak örtüsü
welding torch
kaynak hamlacı, kaynak salumosu
welding transformer
kaynak transformatörü
welding wire
kaynak teli
welding area
kaynak bölge
welding burner
kaynak şalümosu
welding control
kaynak kontrolü
welding drawing
kaynak resmi
welding elbow
kaynaklı dirsek
welding equipment
(Otomotiv) kaynak aleti
welding filler
kaynak dolgu çubuğu
welding filler
kaynak çubuğu
welding flange
kaynaklı flanş
welding flux
kaynak tozu
welding flux
kaynak eritkeni
welding flux
kaynak dekapani
welding gloves
(Otomotiv) kaynak eldivenleri
welding gloves
kaynakçı eldiveni
welding heat
kaynak ısısı
welding hood
kaynak kalkanı
welding length
(Bilgisayar) kaynak uzunluğu
welding lengths
(Bilgisayar) kaynak boyları
welding nozzle
(Otomotiv) kaynak ucu
welding paste
kaynak pastası
welding paste
kaynak macunu
welding place
kaynak yeri
welding primer
kaynak astarı
welding room
kaynak odası
welding sequence
(Bilgisayar) kaynak sırası
welding set
kaynak takımı
welding shap
kaynak işliği
welding shield
(Askeri) kaynak camı
welding shields
kaynak camı
welding shields
kaynak zırhı
welding shop
kaynak atölyesi
welding step
(Bilgisayar) kaynak adımı
welding stress
kaynak gerilmesi
welding test
kaynak deneyi
welding tiller
kaynak dolgu çubuğu
welding time
kaynak zamanı
welding track
(Bilgisayar) kaynak izi
weave welding
örgü kaynak
wet welding
(Askeri) ıslak kaynak
flux cored arc welding
Özlü tel ile ark kaynağı
weld
{f} sıkıca birleştirmek
butt welding
alın kaynağı
butt welding
(Mekanik) düz ek kaynağı
butt welding
küt kaynak
fillet welding
köşe kaynağı
forge welding
sıcak demirci kaynağı
friction welding
(Havacılık) sürtünme kaynağı
seam welding
(Mekanik) dikiş kaynağı
skip welding
duraklamalı kaynak
stitch welding
dikiş kaynağı
stud welding
saplama kaynağı
submerged arc welding
tozaltı kaynağı
submerged arc welding
tozaltı ark kaynağı
weld
kaynaklamak
weld
kaynak dikişi
weld
kaynak yaparak birleştirmek
weld
birleştirme
arc welding
ark kaynağı
atomic hydrogen welding
atomik hidrojen kaynağı
automatic welding machine
otomatik kaynak makinesi
braze welding
sert lehim kaynaklaması
continuous welding
dikiş kaynağı
electric arc welding
elektrik ark kaynağı
electric welding
elektrik kaynağı
gas welding
gaz kaynağı
high frequency welding
yüksek frekans kaynağı
hot welding
sıcak kaynaklama
inert gas arc welding
soy gaz ile ark kaynağı yapma
joint welding
ek kaynağı
oxyacetylene welding
oksijen kaynağı
pressure welding
basınç kaynağı
spot welding
çekit kaynağı
weld
kaynakla birleşmek
weld
{f} kaynak yap

Tom Mary'nin nasıl kaynak yapacağını bildiğini sandığını söyledi. - Tom said that he thought Mary knew how to weld.

aluminothermic welding
termit kaynağı
arc spot welding
(Mühendislik) arklı nokta kaynağı
braze welding
sert lehim kaynaklamasi
butt welding
(Metal İşleme) Üç uca kaynaklı
cold welding
(Mühendislik) soğuk kaynak
creating a butt joint by welding
kaynak tarafından bir kıç ortak oluşturma
electrical resistance welding
elektrik direnç kaynağı
electroslag welding
(Mühendislik) cürufaltı kaynağı
explosion welding
patlama kaynak
fillet welding
Köşe kaynak
flash welding
yakma alın kaynağı
fusion welding
eritme kaynağı, kaynaşma kaynağı
fusion welding
(Mühendislik) erime kaynağı
gas metal arc welding
(Mühendislik) Gazaltı kaynak
gas shielded welding
(Endüstri) Gaz altı kaynağı
lap welding
(Mühendislik) bindirmeli kaynak, iki parçayı üst üste bindirerek yapılan kaynak
overhead welding
tavan kaynağı
oxy-acetylene welding
(Mühendislik) oksijen kaynağı
point welding
nokta kaynağı
projection welding
projeksiyon kaynağı, kabartılı kaynak
resistance spot welding
(Metal İşleme) Punta kaynak
resistance spot welding
Direnç nokta kaynağı
resistance welding
direnç kaynağı
shielded arc welding
siperli ark kaynağı
shielded metal arc welding
siperli metal ark kaynağı
spot welding
(Mühendislik) nokta kaynağı
spot welding
(Mühendislik) punta kaynağı
stitch welding
aralıklı dikiş kaynağı
submerged arc welding
(İmalat) Gazaltı kaynağı
submerged are welding
(Mühendislik) toz atı kaynağı
submerged welding
(Metal İşleme) Sualtı kaynağı
tack welding
tack kaynak
thermit welding
(Mühendislik) termit kaynağı
thermite welding
termit kaynağı
torch welding
hamlaç kaynağı
ultrasonic welding
ultrasonik kaynak
upset welding
(Metal İşleme) Hem sıcaklığın hem de basıncın bir arada kullanıldığı özel bir kaynak türü, şişirme kaynağı
acetylene welding
asetilen kaynağı
angular welding
(Mimarlık) gönyeburun kaynak
arc welding
(Mimarlık) ark kaynağı elektrik kaynağı
autogenous welding
otojen kaynak
bronze welding
kızıl kaynak
bronze welding
bronz kaynağı
bull welding
uçuca kaynak yapma
butt welding
(Nükleer Bilimler) uçuca kaynak
chemical welding
(Kimya) kimyasal birleştirme
continuous welding
sürekli kaynak
furnace welding
ocak kaynağı yapma
gas welding
(İnşaat) asetilen kaynağı
gas welding
oksijen kaynağı
glove box welding
(Havacılık) eldivenli hücre kaynağı
hammer welding
dövme kaynak
hammer welding
çekiçli kaynak
horizontal welding
yatay kaynak
inert gas arc welding
asal gazla ark kaynağı yapma
inertia welding
(Havacılık) friksiyon kaynağı
intermittent welding
aralıklı kaynak
inverted welding
alttan kaynaklama
inverted welding
ters kaynaklama
manual welding
el kaynağı
manual welding
elle kaynaklama
molten welding pool
(Askeri) erimiş kaynak havuzu
oscillation welding
osilasyon kaynağı
overhead welding
(İnşaat) başüstü kaynaklama
percussive welding
dövme kaynak
projection welding
çıkıntılı kaynak
projection welding
projeksiyon kaynağı yapma
projection welding
kabartılı kaynak yapma
puddle welding
(Otomotiv) potalı kaynak
pulse welding
(Bilgisayar) darbeli kaynak
rivet welding
perçin birleştirmesi
shielded metal arc welding
(Askeri) korunmalı metal ark kaynağı
shot welding
püskürtmeli kaynak
slip on welding
geçme kaynak
submerged are welding
(Mekanik) toz ati kaynağı
tack welding
nokta kaynağı
tack welding
tutturma kaynağı
tack welding
geçici kaynak
tack welding
(Nükleer Bilimler) punta kaynağı
tungsten inert gas welding
gaz tungsten ark kaynağı
vertical welding
düşey kaynaklama
weld
kaynamak
weld
{f} leğimlemek
weld
kaynak yeri
weld
{f} birleşmek
weld
(Tekstil) 1. kaynak 2. kaynak yapmak
weld
kuçük muhabbet çiçeğinden çıkarılan sarı boya
weld
Reseda luteola
weld
küçük muhabbetçiçeği
weld
{f} kaynak yapmak, kaynak yaparak birleştirmek, kaynatmak; kaynamak
الإنجليزية - الإنجليزية
The joining of thermoplastics materials by one of several softening process-hot-gas torch, heated rollers or strips, friction or high-frequency heating
A process used to join metals by the application of heat Fusion welding, which includes gas, arc, and resistance welding, requires that the parent metals be melted This distinguishes fusion welding from brazing In pressure welding joining is accomplished by the use of heat and pressure without melting The parts that are being welded are pressed together and heated simultaneously, so that recrystallization occurs across the interface Joining two or more pieces of material by applying heat or pressure, or both, with or without filler metal, to produce a loxalized union through fusion or recrystallization across the interface
A method of manufacture or repair involving joining two pieces of metal or plastic by fusion. Heat is normaly used such as an open flame (i.e. acetylene, propane or butane), laser light or electric arc, and the fusion may be autogenous or with the addition of a similar substance to the weld pool
Technique for joining metallic parts, usually through the application of heat. Discovered in the 1st millennium AD during attempts to manipulate iron into useful shapes, the technique produced a strong, tough blade. Welding traditionally involved interlayering relatively soft and tough iron with high-carbon material, followed by hammer forging. Modern welding processes include gas welding, arc welding, and resistance welding. More recently, electron-beam welding, laser welding, and several solid-phase processes such as diffusion bonding, friction welding, and ultrasonic joining have been developed. See also brazing, soldering
Joining the ends of two wires, rods or groups of wires (1) by fusing, using the application of heat or pressure or both, by means of a flame torch, electric arc or electric current; or (2) by cold pressure
A process of joining metals by heating until they are fused together, or by heating and applying pressure until there is a plastic joining action Filler metal may or may not be used
A process of joining similar metals by heating them so that they melt into one another Compare to brazing
Joining two or more pieces of metal by applying heat, pressure, or both, with or without filler material to produce a localized union through fusion or recrystallization across the interface
To unite or fuse, as pieces of metal, by hammering, compressing, or the like, especially after rendering soft or pasty by heat, and sometimes with the addition of fusible material like or unlike the pieces to be united
{i} something welded; act of uniting pieces of metal through heat
the joining of two metal surfaces that have been heated, melted, and fused together
fastening two pieces of metal together by softening with heat and applying pressure
welding blowpipe
burner used to connect metal parts by heating them and fusing them together
welding flame
flame used to heat an fuse metal together
welding goggles
special protective glasses used when welding
welding machine
device used to heat an fuse metal together
welding rod
Wire which is melted into the weld metal
welding rod
A means of delivering filler metal to the weld In arc welding, the rod is called an electrode
welding rod
A rolled, extruded, or cast round filler metal for use in joining by welding
welding rod
– a tool used in welding that causes the release of toxic manganese fumes into the air
welding torch
torch used to heat an fuse metal together
Weld
A surname possibly deriving from the Old English word for woodland. The family is mainly located in the Southern regions of England
arc welding
The process of welding two pieces of metal together using the heat generated by an electric arc between two electrodes
inertia welding
a form of friction welding in which the energy comes from a rotating flywheel
spot welding
The resistance-welding of overlapping pieces of metal by applying pressure and an electric current at small points
spot welding
Present participle of spot weld
weld
The state of being welded
weld
The joint made by welding
weld
A herb (Reseda luteola) related to mignonette, growing in Europe, and to some extent in America, used to make a yellow dye; dyer's broom; dyer's rocket; dyer's weed; wild woad
weld
{n} a dyer's weed for yellow
Gas tungsten arc welding
(Mühendislik) Gas tungsten arc welding (GTAW), also known as tungsten inert gas (TIG) welding, is an arc welding process that uses a nonconsumable tungsten electrode to produce the weld. The weld area is protected from atmospheric contamination by a shielding gas (usually an inert gas such as argon), and a filler metal is normally used, though some welds, known as autogenous welds, do not require it. A constant-current welding power supply produces energy which is conducted across the arc through a column of highly ionized gas and metal vapors known as a plasma
Shielded metal arc welding
(Mühendislik) Shielded metal arc welding (SMAW), also known as manual metal arc (MMA) welding or informally as stick welding, is a manual arc welding process that uses a consumable electrode coated in flux to lay the weld. An electric current, in the form of either alternating current or direct current from a welding power supply, is used to form an electric arc between the electrode and the metals to be joined. As the weld is laid, the flux coating of the electrode disintegrates, giving off vapors that serve as a shielding gas and providing a layer of slag, both of which protect the weld area from atmospheric contamination
Submerged Arc Welding
(Mühendislik) Submerged Arc Welding (SAW) is a common arc welding process. It requires a continuously fed consumable solid or tubular (flux cored) electrode. The molten weld and the arc zone are protected from atmospheric contamination by being “submerged” under a blanket of granular fusible flux. When molten, the flux becomes conductive, and provides a current path between the electrode and the work
electroslag welding
(Metal İşleme) (metallurgy) A welding process in which consumable electrodes are fed into a joint containing flux; the current melts the flux, and the flux in turn melts the faces of the joint and the electrodes, allowing the weld metal to form a continuously cast ingot between the joint faces
gas metal arc welding
(Mühendislik) Gas metal arc welding (GMAW), sometimes referred to by its subtypes metal inert gas (MIG) welding or metal active gas (MAG) welding, is a semi-automatic or automatic arc welding process in which a continuous and consumable wire electrode and a shielding gas are fed through a welding gun. A constant voltage, direct current power source is most commonly used with GMAW, but constant current systems, as well as alternating current, can be used. There are four primary methods of metal transfer in GMAW, called globular, short-circuiting, spray, and pulsed-spray, each of which has distinct properties and corresponding advantages and limitations
Weld
An old English surname, possibly deriving from the ancient word for woodland. The family is mainly located in the Southern regions of England
acetylene welding
welding done with acetylene used as fuel
arc welding
Welding that uses an electric arc to provide heat. a method of joining two pieces of metal together by heating them with a special tool
arc welding
A group of welding processes in which fusion is obtained by heating with an electric arc or arcs, with or without the use of filler metal
arc welding
A welding process where similar materials are joined with a heating process caused by an electric arc In the most common use, this process includes the use of a filler metal
butt welding
The practice of welding something end to end (2)
butt welding
A process of joining two pipe sections together using a heat source to melt the pipes, and allowing the melted plastic form each pipe to amalgamate, and then letting the joint cool to form a hard plastic again Special equipment is usually required to provide the heat for an effective butt weld The most commonly butt welded material are polypropylene and polyethylene
butt welding
the joining of two strip edges end-to-end, usually with electric resistance
butt welding
Joining two edges or ends by placing one against the other and welding them
butt welding
creating a butt joint by welding
cold welding
The welding of two materials under high pressure or vacuum without the use of heat
electric welding
{i} welding using electric current for melting both metal works and welding rod
flash butt welding
A technique for joining segments of metal rail or pipe in which segments aligned end to end are electronically charged, producing an electric arc that melts and welds the ends of the segments, yielding an exceptionally strong and smooth joint. Also called flash welding
flash welding
butt welding by creating an electric arc between the two pieces which melts and joins them; used for joining segments of metal pipe
forge welding
A group of welding processes in which fusion is produced by heating in a forge or furnace and applying pressure or blows
spot welding
creating an overlapping joint by welding at small points
weld
{i} act or instance of uniting metal parts through fusion with heat; welded part or joint
weld
A union made by welding
weld
unite closely or intimately; "Her gratitude welded her to him"
weld
to join pieces of metal together by heat fusion
weld
A perfect freeze
weld
To join two materials (especially two metals) together by applying heat, pressure and filler, either separately or in any combination
weld
join together by heating; "weld metal"
weld
To bind together inseparably; to unite closely or intimately
weld
United States abolitionist (1803-1895)
weld
The yellow coloring matter or dye extracted from this plant
weld
European mignonette cultivated as a source of yellow dye; naturalized in North America
weld
The state of being welded; the joint made by welding
weld
It is used by dyers to give a yellow color
weld
To weld one piece of metal to another means to join them by heating the edges and putting them together so that they cool and harden into one piece. It's possible to weld stainless steel to ordinary steel They will also be used on factory floors to weld things together Where did you learn to weld? + welding weld·ing All the welding had been done from inside the car welding equipment. American abolitionist whose pamphlet Slavery As It Is (1839) inspired Harriet Beecher Stowe's novel Uncle Tom's Cabin. a joint that is made by welding two pieces of metal together
weld
The plant, Reseda luteola, the stalks, leaves and flowers of which yield a yellow dye
weld
An herb (Reseda luteola) related to mignonette, growing in Europe, and to some extent in America; dyer's broom; dyer's rocket; dyer's weed; wild woad
weld
a metal joint formed by softening with heat and fusing or hammering together United States abolitionist (1803-1895) unite closely or intimately; "Her gratitude welded her to him"
weld
A herb (Reseda luteola) related to mignonette, growing in Europe, and to some extent in America, used to make a yellow dye; dyers broom; dyers rocket; dyers weed; wild woad
weld
Coloring matter or dye extracted from this plant
weld
To press or beat into intimate and permanent union, as two pieces of iron when heated almost to fusion
weld
{f} unite or fuse metal by means of heat; unite, attach, join; be welded, be capable of being welded
weld
To wield
weld
To join multiple metal or PVC components together by heat fusion
weld
To unite closely or intimately
weld
Distortion--Depression or bulge on surface, caused by thermal expansion
weld
a metal joint formed by softening with heat and fusing or hammering together
weld
to join metals with heat
weld
join together by heating; "weld metal
weld
The process that connects pieces of material by heating until molten and fused together
weld
Fig
welding

  التركية النطق

  weldîng

  النطق

  /ˈweldəɴɢ/ /ˈwɛldɪŋ/

  علم أصول الكلمات

  [ 'weld ] (verb.) 1599. alteration of obsolete English well to weld, from Middle English wellen to boil, well, weld; more at WELL.

  كلمة اليوم

  contrive
المفضلات