used in or taken into the body through the mouth

listen to the pronunciation of used in or taken into the body through the mouth
الإنجليزية - التركية

تعريف used in or taken into the body through the mouth في الإنجليزية التركية القاموس.

oral
sözlü

Sözlü gelenek yüzlerce yıldır vardır. - Oral tradition has existed for hundreds of years.

Onun İngilizce sözlü sınavı vardı. - She had an oral examination in English.

oral
{s} ağız

İyi ağız hijenine sahip olmak önemlidir. - Having good oral hygiene is important.

oral
(isim) sözlü
oral
(Tıp) ağız yoluyla
oral
(Tıp) ağız içi
oral
sözel
oral
ağızdan
oral
ağızdan/sözlü
oral
(Diş Hekimliği) Ağızla ilgili
oral
ağıza ait
oral
{s} oral yolla
oral
{s} oral
oral
{s} oral, ağızdan alınan (ilaç)
oral
ağzın bulunduğu tarafı gösterenı orallyağızdan
oral
{s} ruhb. oral
oral
oralssözlü imtihanlar
الإنجليزية - الإنجليزية
oral
oral¨
used in or taken into the body through the mouth

  الواصلة

  used in or tak·en in·to the bo·dy through the mouth

  التركية النطق

  yuzd în ır teykın întı dhi bädi thru dhi mauth

  النطق

  /ˈyo͞ozd ən ər ˈtākən əntə ᴛʜē ˈbädē ˈᴛʜro͞o ᴛʜē ˈmouᴛʜ/ /ˈjuːzd ɪn ɜr ˈteɪkən ɪntə ðiː ˈbɑːdiː ˈθruː ðiː ˈmaʊθ/

  كلمة اليوم

  aphrodisiac
المفضلات