undesirable disturbance

listen to the pronunciation of undesirable disturbance
الإنجليزية - التركية

تعريف undesirable disturbance في الإنجليزية التركية القاموس.

disruption
{i} karışıklığa itme
disruption
{i} bozulma

Bazı alevlenmeyi geciktiriciler kanser ve hormonal bozulmalara neden olabilir. - Some flame retardants can cause cancer and hormonal disruptions.

disruption
(Denizbilim) parçalama
disruption
{i} parçalanma
disruption
(Ticaret) işleyişini durdurma
disruption
karmaşa
disruption
aksama
disruption
kesilme
disruption
bozma
disruption
(Biyoloji) yarılma
disruption
karıştırma
disruption
(Tıp) Ayrılma, yarılma, çatlama
الإنجليزية - الإنجليزية
disruption
undesirable disturbance

  الواصلة

  un·de·sir·a·ble dis·turb·ance

  التركية النطق

  ʌndîzayrıbıl dîstırbıns

  النطق

  /ˌəndəˈzīrəbəl dəˈstərbəns/ /ˌʌndɪˈzaɪrəbəl dɪˈstɜrbəns/

  كلمة اليوم

  retrograde
المفضلات