understanding, comprehension

listen to the pronunciation of understanding, comprehension
الإنجليزية - التركية
(isim) Fehmi
(isim) Fehim
anlayış
şuur
uptake
(Tıp) alınım
uptake
(Tıp) alım
uptake
{i} anlama

Tom anlamada oldukça hızlı. - Tom's pretty quick on the uptake.

uptake
(Askeri) boşaltma
uptake
çekiş bacası
uptake
çekiş borusu
uptake
kaldırma
uptake
yükseltme
uptake
kavrayışlı
uptake
hazırcevap
uptake
{i} kavrama

O iyi bir çocuk - kavramada çok hızlı ve yapılması gerekeni yapar. - He's a good kid - very quick on the uptake and he does whatever needs to be done.

uptake
(Tıp) Bir doku veya organın belli bir maddeyi yapısına alma yeteneğin, yapısına alma, tutma
uptake
{i} hava bacası
uptake
kazandan bacaya giden boru
uptake
uyanık
uptake
kavrayış
uptake
{i} kazan borusu
uptake
(Tekstil) çektirme
الإنجليزية - الإنجليزية
uptake
understanding, comprehension

  الواصلة

  understanding, com·pre·hen·sion

  النطق

  فيديوهات

  ... So if you look at it at every level, we’re finding that ideas, understanding, comprehension, ...

  كلمة اليوم

  contango
المفضلات