tutarlık

listen to the pronunciation of tutarlık
التركية - الإنجليزية
coherence
consistency; coherence
concinnity
coherency
consistence
(Askeri) cohesion
tutar
(Hukuk) amount

The bill amounts to five thousand yen. - Fatura tutarı 5000 yendir.

What's the total amount of the bill? - Hesabın toplam tutarı nedir?

tutar
sum

The sum came to over 20,000 yen. - Tutar 20,000 yenin üzerine çıktı.

tutar
{i} total

What's the total amount of the bill? - Hesabın toplam tutarı nedir?

tutarlık, tutarlılık
consistency, consistence, coherence
tutar
sum of money
tutar
{i} volume
tutar
(Ticaret) extension
tutar
totality
tutar
tenacious
tutar
(Ticaret) extended price
tutar
{i} aggregate
düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
uniformity, consistency, coherence
tutar
holds

That water tower holds a three-day supply. - Bu su kulesi üç günlük tedariki tutar.

tutar
quanta
tutar
{i} quantum
tutar
total, sum, amount, totality; sum of money
tutar
total, sum; number
tutar
total amount
التركية - التركية
Anlatımın konuyla bağdaşması, insicam
Uygunluk, insicam
insicam
tutar
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
tutar
Para miktarı, meblağ
tutarlık
المفضلات