tree of india and burma yielding a wood resembling mahogany

listen to the pronunciation of tree of india and burma yielding a wood resembling mahogany
الإنجليزية - الإنجليزية
burma padauk
tree of india and burma yielding a wood resembling mahogany

  الواصلة

  Tree of In·di·a and Bur·ma yield·ing a wood resembling ma·hog·a·ny

  التركية النطق

  tri ıv îndiı ınd bırmı yildîng ı wûd rizemblîng mıhägıni

  النطق

  /ˈtrē əv ˈəndēə ənd ˈbərmə ˈyēldəɴɢ ə ˈwo͝od rēˈzembləɴɢ məˈhägənē/ /ˈtriː əv ˈɪndiːə ənd ˈbɜrmə ˈjiːldɪŋ ə ˈwʊd riːˈzɛmblɪŋ məˈhɑːɡəniː/

  كلمة اليوم

  googol
المفضلات