transition

listen to the pronunciation of transition
الإنجليزية - التركية
geçiş

Eğitim sistemi geçiş aşamasında. - The educational system is in transition.

Çiftlik hayatından şehir hayatına geçiş çoğunlukla zordur. - The transition from farm life to city life is often difficult.

(Biyokimya) değişim
(Spor) defanstan hücuma geçiş
(Tıp) transisyon
(Spor) hücumdan defansa geçiş
dönüşüm
Bir halden diğer hale geçme, değişme, çevrilme
değişme
geçiş yeri veya müddeti
{i} hal değişikliği
eksen değişimi
transition stage geçiş devresi
intikal devresi
intikal
transition altitude
(Askeri) geçiş irtifası
transition area
(Denizbilim) geçiş alanı
transition climate
(Meteoroloji) geçiş iklimi
transition diagram
geçiş çizeneği
transition fit
(Mekanik) ara geçme
transition layer
(Askeri) geçiş tabakası
transition level
(Askeri) geçiş seviyesi
transition piece
geçiş parçası
transition time
(Kimya) geçiş süresi
transition card
geçiş kartı
transition element
geçiş öğesi
transition element
transisyon elementi
transition metal
geçiş metali
transition period
geçiş dönemi
transition point
geçiş çekidi
transition countries
geçiş ülkeleri
transition curve
rakordman
transition element
transisyon elementi, geçiş öğesi
transition frequency
geçiş frekansı
transition matrix
geçiş matrisi, geçiş dizeyi
transition point
geçiş noktası
transition region
geçiş bölgesi
transition state
(Kimya) The transition state of a chemical reaction iş a particular configuration along the reaction coordinate. İt iş defined as the state corresponding to the highest energy along this reaction coordinate. At this point, assuming a perfectly irreversible reaction, colliding reactant molecules will always go on to form products . The transition state shown below occurs during the SN2 reaction of bromoethane with a hydroxyl anion
transition temperature
geçiş sıcaklığı
transition zone
geçiş zonu
transition altitude
(Askeri) (DOD, IADB) GEÇİŞ YÜKSEKLİĞİ, İNTİKAL İRTİFAI: Bir uçağın dikey durumunun gerçek irtifa tarafından kontrol edildiği irtifa veya bunun altındaki irtifa
transition altitude
(Askeri) (NATO) GEÇİŞ YÜKSEKLİĞİ, İNTİKAL İRTİFAI: Bir uçağın dikey durumunun gerçek irtifa tarafından kontrol edildiği irtifa veya bunun altındaki irtifa
transition boiling
(Nükleer Bilimler) geçiş rejimi kaynaması
transition carbide
geçiş karbürü
transition cell
(Arılık) geçit hücresi
transition country
geçiş ülkesi
transition curve
rakortman eğrisi
transition curve
geçiş eğrisi
transition element
(Kimya) geçiş elementleri
transition fees
(Ticaret) intikal harcı
transition flow
geçiş akışı
transition formula entry
(Bilgisayar) geçiş formülü girişi
transition formula entry
(Bilgisayar) dönüşüm formül girişi
transition frame
(Bilgisayar) geçiş penceresi
transition layer
(Askeri) GEÇİŞ TABAKASI: Geçiş yüksekliği ile geçiş düzeyi arasındaki hava sahası
transition length
geçiş boyu
transition length
tranzisyon boyu
transition level
(Askeri) GEÇİŞ DÜZEYİ (SEVİYESİ): Geçiş yüksekliğinin üstünde kullanım için mevcut bulunan en düşük uçuş düzeyi. Ayrıca bakınız: "altitude", "transition altitude"
transition loss
redüksiyon kaybı
transition loss
tranzisyon kaybı
transition matrix
(Matematik) geçiş matrisi
transition matrix
(Matematik) geçiş dizeyi
transition navigation keys
(Bilgisayar) dönüşüm kılavuz tuşları
transition phase
(Askeri) intikal safhası
transition pipe
(Telekom) geçiş borusu
transition probability
gecis olasiligi
transition probability
(Kimya) geçiş ihtimaliyeti
transition probability
(Fizik,Teknik) geçiş olasılığı
transition probability
geçiş ihtimali
transition season
(Tekstil) geçiş sezonu
transition services agreement
(Ticaret) geçici hizmet anlaşmaları
transition surface
(Askeri) geçiş yüzeyi
transition surface length
tranzisyon yüzeyi uzunluğu
transition training
(Askeri) İNTİKAL EĞİTİMİ: Yeni veya farklı tipten teçhizat üzerinde, Hava Kuvvetleri İhtisas Kodu'na uygun ihtisas personeli ehliyeti kazandırmak üzere gösterilen münferit eğitim. Ayrıca bakınız: "special training"
transition training
(Askeri,Havacılık) geçiş eğitimi
transition tube
(Telekom) geçiş borusu
transition zone
tranzisyon zonu
transit
{i} ulaşım, (birini/bir şeyi) (bir yerden) (başka bir yere) aktarma
transitional
geçişken
demographic transition
(Coğrafya) demografik geçiş
proper transition
uygun tranzisyon
proper transition
uygun geçiş
smooth transition
(Askeri) rahat geçiş
transit
ulaşım
transit
toplu taşıma
transit
(Bilgisayar) aktar
transit
takeometre
transit
doğrudan geçiş
transit
aktarma
transit
toplu taşıma araçları
transit
düzgeçiş
transit
teodolit
transit
(Ticaret) transit nakliyatı
allowed transition
izinli geçiş
code transition
kod dönüşümü
isomeric transition
izomerik geçiş
metal insulator transition
metal yalıtkan geçişi
state transition matrix
durum geçiş matrisi
transit
{i} geçiş

Eğitim sistemi geçiş aşamasında. - The educational system is in transition.

Krom bir geçiş elementidir. - Chromium is a transition element.

transit
{f} transit geç
transit
taşıma
transitional
geçişli
of, or relating to a transition
Ya da bir geçiş ile ilgili
phase transition
faz geçişi
quantum transition
kuvantum geçişi, nicem geçişi
transitional
değişici
transitional
geçisken
transitions
geçişler
Office of Transition Initiatives
(Askeri) Geçiş Girişimleri Bürosu
United Nations Transition Authority in Cambodia
(Askeri) BM Kamboçya Geçiş Süreci Yetkilisi
allowed transition
(Nükleer Bilimler) müsaade edilen geçiş
broken back transition
kırık düzlemli tranzisyon
closed transition
(Fizik) kapalı geçiş
duct transition section
kanal geçiş parçası
electronic transition
(Elektrik, Elektronik) elektron geçişi
forbidden transition
(Nükleer Bilimler) yasak geçiş,yasaklanmış geçiş
forbidden transition
(Bilgisayar,Fizik) yasak geçiş
isomeric transition
(Nükleer Bilimler) (iT) İzomeric geçiş
isometric transition
(Çevre) izometrik geçiş
nil ductility transition temperature
(Nükleer Bilimler) şekil verilebilme hali sıcaklığı
outlet transition
çıkış tranzisyonu
quantum transition
(Fizik) nicem geçişi
quantum transition
(Fizik) kuvantum geçişi
radiationless transition
(Nükleer Bilimler) radyasyonsuz geçiş
random transition
(Bilgisayar) rastgele geçiş
regular transition
uygun transizyon
sharp transition
kısa rakotman
sharp transition
keskin tranzisyon
slender transition
uzatılmış geçiş
slender transition
uzatılmış tranzisyon
slender transition
uzatılmış rakorman
slender transition
uzatılmış redüksiyon
sudden transition
ani rakordman
sudden transition
ani redüksiyon
sudden transition
ani tranzisyon
sudden transition
birden geçiş
transit
gökcisminin teleskop sahasından geçmesi
transit
{i} yıldızın burçlar kuşağından geçmesi
transit
teles
transit
{i} transit geçiş
transit
transit
transit
(Askeri) TRANSİT: Bir malın, bir memleketten başka bir memlekete giderken, yol üzerinde bulunan üçüncü bir memleketten serbestçe geçmesi
transit
yatay ve düşey açıları ölçmeye mahsus yüzölçümü aleti
transit
{i} geçme

Tüm transit yolcuların Gidiş Salonuna geçmeleri gerekir. - All transit passangers should proceed to the Departures Hall.

transit
{i} (Gökbilim) geçiş, geçme. 4
transit
ufak bir gökcisminin büyük bir gökcismi ile dünyanın arasından geçmesi
transit
mürur
transit
geçmek
transit
transit geçmek
transitional
(Hukuk) geçişe veya değişmeye ait
transitional
değişme
transitional
geçişle ilgili
transitional
(Tıp) Değişimle ilgili
transitional
(Sosyoloji, Toplumbilim) geçici
transitional
geçişe veya değişmeyetransitionallydeğişim müddetince
transitional
(Tıp) Değişme veya geçiş gösteren, değişici
transitionally
geçişle ilgili olarak
wedge transition
kırık düzlemli tranzisyon
wedge transition
kırık düzlemli geçiş
التركية - التركية

تعريف transition في التركية التركية القاموس.

TRANSİT
(Hukuk) Birmalın veya bir kimsenin bir yerden bir yere giderken,yolunun üstündeki bir ülkeden oyalanmadan geçmesi
transit
Bir katarın, bir gardaki art arda gelen yol bölgelerinden durmadan geçmesi
transit
Bir yerden, dinlenmeden, beklemeden, durmadan geçme: "İhtarlı, doğrudan doğruya yahut transit olarak bir tomar telgraf yığılmış olduğunu ben görmüştüm."- F. R. Atay
transit
Bir yerden, dinlenmeden, beklemeden, durmadan geçme
transit
Millî topraklardan geçiş sırasında, hiç durmadan geçen mallar için gümrüksüz geçme
الإنجليزية - الإنجليزية
a point mutation in which one base is replaced by another of the same class (purine or pyrimidine); compare transversion
a word or phrase connecting one part of a discourse to another
the process of change from one form, state, style or place to another
To make a transition
a change from defense to attack, or attack to defense
the onset of the final stage of childbirth
a brief modulation; a passage connecting two themes
passage from one place, condition, or action to another
{n} a passage, removal, change, leap
  In a signal, the changing from one significant condition to another   Note:   Examples of transitions are the changing from one voltage level to another in a data stream, the shifting from one phase position to another in phase-shift keying, and the translation from one frequency to another in frequency-shift keying   [From Weik '89]
Is a coordinated set of activities for a student with a disability that is designed with an outcome_oriented process, that promotes movement from school to post_school activities, including postsecondary education, vocational training, integrated employment (including supported employment), continuing and adult education, adult services, independent living, or community participation
A mutation from G to A or A to G (purine to purine) or C to T or T to C (pyrimidine to pyrimidine) In coding DNA, transitions are more likely to conserve the sequence of the resulting protien molecule
A passing from one subject to another
a change from one place or state or subject or stage to another
A mutation that consists of the replacement of one purine by another purine or one pyrimidine by another pyrimidine
{f} mak change, make transition; (Sports) change from defense to offense or offense to defense
Refers to the demographic change that is occurring in developing countries as they move to lower rates of fertility and mortality Many factors contribute to transition including: improved health services, greater access to education and improved social and economic conditions Several developing countries in Asia are now in the later stages of transition, while many countries in Sub-Saharan Africa are in the early stages of transition Demographic transition is complete when fertility has reached replacement level, which is the case in most industrial countries
A visual effect used when changing the screen from one display to another e g when moving from one slide to another in a PowerPoint presentation, from one card to the next in a HyperStudio stack, or between different clips combined into a single video file
Passage from one place or state to another; charge; as, the transition of the weather from hot to cold
a passage that connects a topic to one that follows
A direct or indirect passing from one key to another; a modulation
any period in the education process when individuals move from one stage or sector to another
If someone transitions from one state or activity to another, they move gradually from one to the other. Most of the discussion was on what needed to be done now as we transitioned from the security issues to the challenging economic issues There was a significant decline in the size of the business as the company transitioned to an intellectual property company. when something changes from one form or state to another transition from sth to sth
The process of changing from one state to another In terms of PLANT COMMUNITIES the term is applied to the zone where one type of vegetation grades into another (e g SCRUB grading into grassland)
refers to movement or change from one condition, place, or activity to another "Transition" is often used to describe the process involved as a child moves from the Babies Can't Wait system at age 3 years to the next appropriate education program (public schools, pre-K programs, private child development or kindergarten programs, etc)
Commonly used to refer to the change from secondary school to postsecondary programs, work, and independent living typical of young adults Also used to describe other periods of major change such as from early childhood to school or from more specialized to mainstreamed settings
Change from one form to another
The objective of transition is to reintroduce the renovated code to the production environment This phase includes merging any production source code changes with the year 2000 renovated code
The "gradient" between the thin and thick part of the curved strokes of a font which has contrast, i e how sharply the strokes cut away from thick to thin The gradient is not the same as the axis of a font, but is obviously affected by the degree of contrast
Movement across a threshold into another phase as the result of the interaction of relevant factors during the previous phase
the act of passing from one state or place to the next
{i} passage, change, transformation, period in which something goes througha change and passes from one form or phase to another; (Musice) musical passage that connects two sections of a musical composition; (Grammar) word or passage or phrase that connects a subject to one that follows
Transition is the process in which something changes from one state to another. The transition to a multi-party democracy is proving to be difficult. a period of transition
A Clause that constrains the values of Variables between one Time Step and the next Time Step A rule for changing a Mode TransitionVariable from one value (the "from" state) to another value (the "to" state) The event is conjunction of Clauses The Rank of the Transition specifies the relative plausibility that the value is the "to" state There are several ways of partitioning Transitions A ternary partition, based on implementation, is: Autonomous Transition CommandedTransition Idle Transition And a binary partition, based on semantics, is: Nominal Transition Failure Transition
The process of bridging the time and environments between two settings, programs, or life situations (e g , from home to school, school to school, or from school/ home to employment /independent living)
a musical passage moving from one key to another
Any change from one surface to another, such as from permanent to annual ice or from dirt to any kind of ice The two most traversed transitions are on the road to Willy Field and onto the sea ice below Crary Lab on way to the Ice Runway
an event that results in a transformation
A nucleotide substitution from one purine to another purine (e g , A->G), or from one pyramidine to another pyramidine (e g , T->C)
Organize connection between dance movements that maintains flow and continuity in the dance
a passage that connects a topic to one that follows a musical passage moving from one key to another a change from one place or state or subject or stage to another
A relationship between two states indicating that an object in the first state will perform certain specified actions and enter the second state when a specified event occurs and specified conditions are satisfied On such a change of state the transition is said to fire
A word or words used to connect one sentence to another, or one paragraph to another Transitions helpto maintain the flow of writing: Paul hit the ball over the fence As a result, he couldn't find it again
A type of nucleotide-pair substitution involving the replacement of a purine with another purine, or of a pyrimidine with another pyrimidine for example GC with AT See transversion
the process through which a developer turns over control of a community association to the owners This process usually occurs after a certain percentage of units or lots have been occupied by owners
Movement from one state to another
Passage from one stage to another
The movement from offense to defense, or viceversa, when the ball changes hands
traduction
Transition Towns
a movement that aims to aid towns in the British Isles willing to cooperate in becoming transition towns
transition element
any of the group or metallic elements that have an incomplete inner (d) electron shell; they have multiple valencies and form coloured compounds and stable complex ions; the elements scandium to copper and those lying below them in the periodic table
transition elements
plural form of transition element
transition function
A function from (state, input symbol) to state describing what state to move to on receiving a given input in a given state
transition functions
plural form of transition function
transition matrix
a square matrix whose rows consist of nonnegative real numbers, with each row summing to 1. Used to describe the transitions of a Markov chain; its element in the i'th row and j'th column describes the probability of moving from state i to state j in one time step
transition metal
A transition element
transition metals
plural form of transition metal
transition point
The point in space at which fluid flow around an object changes from laminar to turbulent
transition point
The temperature at which a substance changes from one state of matter to another, or from one solid phase to another
transition point
Any similar point at which a characteristic of a system changes abruptly
transition state
An intermediate state in a chemical reaction that has a higher free energy than the reactants or the products
transition temperature
The temperature at which one phase of a material changes into another; a transition point
transition temperature
The temperature at which one form of a polymorph changes into another
transition town
a town in the British Isles that is a member of the Transition Towns movement and is striving to develop a higher standard of living and an environmentally friendly future
transition towns
plural form of transition town
transition zone
Any of several physical zones in which the properties, or the behaviour of something undergoes a radical change

The area between a central business district and residential housing in a city.

transition temperature
The temperature at which a substance acquires or loses some distinctive property, in particular superconductivity
transition element
Any of the metallic elements that have an incomplete inner electron shell and that serve as transitional links between the most and the least electropositive in a series of elements. They are characterized by multiple valences, colored compounds, and the ability to form stable complex ions. Also called transition metal. Any chemical element with valence electrons in two shells instead of only one. This structure gives them their outstanding ability to form ions containing more than one atom (complex ions, or coordination compounds), with a central atom or ion (often of a transition metal) surrounded by ligands in a regular arrangement. Theories on the bonding in these ions are still being refined. The elements in the periodic table from scandium to copper (atomic numbers 21-29), yttrium to silver (39-47), and lanthanum to gold (57-79, including the lanthanide series) are frequently designated the three main transition series. (Those in the actinide series and beyond, 89-111, also qualify.) All are metals, many of major economic or industrial importance (e.g., iron, gold, nickel, titanium). Most are dense, hard, and brittle, conduct heat and electricity well, have high melting points, and form alloys with each other and other metals. Their electronic structure lets them form compounds at various valences. Many of these compounds are coloured and paramagnetic (see paramagnetism) and (as do the metals themselves) often act as catalysts. See also rare earth metal
transition period
The time between two planetary storms (in the A5 Spectrum) The energy is usually very weak and scattered, making it hard to get anything done My advice: kick back and take it easy See transition rules
transition period
the period of time to allow IOUs and Local Publicly-Owned Utilities an opportunity to continue to recover costs for generation-related assets and obligations that may not be recoverable in market prices in a competitive generation market The period was defined as January 1, 1998 through December 31, 2001
transition period
Maximum of 3 years from 1 January 1999 - wholesale banking in the EURO and preparation for retail banking such as production of notes and coins and conversion of all machines processing cash
transition period
epoch of time during which changes occur, intermediate period of time in life
transition point
point in time when a condition or place undergoes change
transition region
A zone in a seed plant where the vascular tissue of the root changes into the vascular tissue of the stem
transition to democracy
changeover to a democratic system of government
transition tree
(Ticaret) A cause and effect diagram used in the theory of constraints to identify and construct the logic and sequence of actions required to reach intermediate and ultimate objectives
transition zone
It includes an eastern or humid subdivision and a western arid one of corresponding temperature comprising the northern Great Plains and the lower slopes of the mountains of the western United States and Mexico
transition zone
An area where the vegetation composition and structure is intermediate between two associations The transition zone may be small as the associations abruptly change due to a large shift in the landscape, such as a cliff, or it may be large as the physical environment changes gradually Transition zones often are challenges to properly classify and/or map vegetation
transition zone
The seismic discontinuity located in the upper mantle just beneath the asthenosphere and characterized by a marked increase in the velocity of seismic waves
transition zone
  Synonym intermediate-field region
transition zone
(Zone de transition)
transition zone
The region of rapid temperature increase that separates the Sun's chromosphere from the corona
transition zone
The zone lying between the Boreal and Sonoran zones of North America
transition zone
The area of laser ablation that changes for the full correction of the central ablation zone optical ablation zone to the original surface depth of the cornea
transition zone
Called also Neutral zone
transition zone
The area in which a change from wetlands to nonwetlands occurs The transition zone may be narrow or broad
glass transition
The transition which occurs when a liquid is cooled to an amorphous or glassy solid; occurs if the cooling rate is so fast that normal crystallization is prevented
glass transition temperature
The temperature below which an amorphous material is a glassy solid and above which it is a viscous liquid
phase transition
The transition between thermodynamic phases of a physical system, especially one between the solid, liquid, and gaseous phases of a substance
positive transition
one of four archetypal dramatic structures of commercials characterized by an emotionally neutral beginning with an enormous leap in positive emotions generated by seeing the branded product in use

The SUV ad featuring an ordinary man walking away from his ordinary home on his way to work and then shows him feeling like a daredevil behind the wheel of his SUV utilizes the dramatic structure known as a positive transition.

positive transition
a narrative structure used in commercials known as “supporting actor-type” advertising
transit
to carry communications traffic to and from a customer or another network on a compensation basis as opposed to peerage in which the traffic to and from another network is carried on an equivalency basis or without charge
transit
The act of passing over, across, or through something
transit
To pass over, across or through something
transit
an imaginary line between two objects whose positions are known. When the navigator sees one object directly in front of the other, then navigator knows that his position is on the transit
transit
a Ford Transit van
transit
The passage of a celestial body across the observer's meridian, or across the disk of a larger celestial body
transit
{n} the passage by or over of a planet
Transitional
transitionary
sharp transition
sudden and significant change
transit
an instrument used to accurately measure horizontal and vertical angles, extend straight lines, measure distances, and when used with a stadia rod, determine elevations above mean sea level; essentially a telescope mounted on a tripod that can be adjusted so that the instrument is perfectly level
transit
A line or route of passage or conveyance; as, the Nicaragua transit
transit
cause or enable to pass through; "The canal will transit hundreds of ships every day"
transit
A surveyor's instrument very similar to a theodolite and used for measuring horozontal and verticle angles
transit
Generally refers to passenger service, usually local, that is provided to the public (e g , bus, light rail, rapid transit) Transit operates along established routes with fixed or variable schedules and is available to any person who pays the published fare
transit
A stationary support structure for a telescope Motion is allowed along the meridian from the zenith to the horizon, but stars cannot be tracked east/west Measurements are only possible when the objects "transit" the meridian due to the Earth's rotation
transit
The passage of a heavenly body over the meridian of a place, or through the field of a telescope
transit
The apparent journey of Mercury or Venus across the Sun's disc, or of a planet's moon across the disc of its parent
transit
make a passage or journey from one place to another
transit
A surveying instrument rather like a theodolite that measures horizontal and vertical angles
transit
To make a transit
transit
The act of passing; passage through or over
transit
The act or process of causing to pass; conveyance; as, the transit of goods through a country
transit
An instrument resembling a theodolite, used by surveyors and engineers; called also transit compass, and surveyor's transit
transit
To pass over the disk of (a heavenly body)
transit
pass across (a sign or house of the zodiac) or pass across (the disk of a celestial body or the meridian of a place); "The comet will transit on September 11"
transit
From the Latin, "to go across", a transit is the crossing of a planet in the heavens over another point (usually a point in the natal or other horoscope) The aspect formed between the transitting planet and the point in the horoscope is interpreted using the inherent symbolism of the aspect itself (for example whether it is a trine or a square) and the planets involved Particularly in psychological astrology, a transit is thought to indicate a catalyst for the unfolding of a psychological process, whether or not it results in concrete events
transit
a facility consisting of the means and equipment necessary for the movement of passengers or goods
transit
a surveying instrument for measuring horizontal and vertical angles, consisting of a small telescope mounted on a tripod
transit
The crossing of a celestial object across the observer's meridian caused by the daily apparent motion of the celestial sphere Also the passage of a planet across the face of the Sun or of a planet's satellite across the primary's disk
transit
Publicly shared vehicles that provide transportation on fixed or flexible routes For the Central Texas region, transit primarily means buses (p 2 1 1)
transit
1 the crossing of a celestial body over the meridian 2 the crossing of a celestial body in front of another
transit
Time that a unit is on the railroad Intermodal transit starts from the ingate load at origin and goes until the notification at destination Transit calculates the amount of time a railroad was in possession of a unit and how long it took to ship that unit from point A to point B
transit
The movement of the sampler from the water surface to the streambed or from the streambed to the water surface
transit
A transit area is an area where people wait or where goods are kept between different stages of a journey. refugees arriving at the two transit camps
transit
A scientific instrument used on excavations to measure horizontal and vertical angles and horizontal distances in order to find out changes in soil level during excavation and the distances between different points of excavation
transit
The transit of a celestial object is when it crosses the prime meridian in the sky (which goes from the north celestial pole through the zenith and the south point on the horizon to the south celestial pole) The time when the object is at the greatest height above the horizon is practically the same as the time of its transit
transit
The point in time when an object crosses the Meridian For observers in the southern hemisphere the object will then be directly north and at its highest in the sky (at maximum Elevation)
transit
The point when the path of the Moon, the Sun, a star, or a planet takes it across the meridian
transit
Transit is the carrying of goods or people by vehicle from one place to another. During their talks, the two presidents discussed the transit of goods between the two countries. If people or things are in transit, they are travelling or being taken from one place to another. They were in transit to Bombay
transit
When a small celestial body moves in front of a much larger one (as when Mercury or Venus appears in silhouette against the solar disk or when a satellite passes in front of Jupiter or Saturn), the event is termed transit rather than eclipse The shadow of a satellite may also transit the disk of its primary
transit
The transit time of a celestial body refers to the instant that its center crosses an imaginary line in the sky - the observer's meridian - running from north to south For observers in low to middle latitudes, transit is approximately midway between rise and set, and represents the time at which the body is highest in the sky on any given day At high latitudes, neither of these statements may be true - for example, there may be several transits between rise and set The transit of the Sun is local solar (sundial) noon The difference between the transit times of the Sun and Moon is closely related to the Moon's phase The New Moon transits at about the same time as the Sun; the First Quarter Moon transits about 6 hours after the Sun; the Full Moon transits about 12 hours after/before the Sun; and the Last Quarter Moon transits about 6 hours before the Sun
transit
revolve (the telescope of a surveying transit) about its horizontal transverse axis in order to reverse its direction pass across (a sign or house of the zodiac) or pass across (the disk of a celestial body or the meridian of a place); "The comet will transit on September 11"
transit
The passage of a celestial body across an observer's meridian; also the passage of a celestial body across the disk of a larger one
transit
The passage of a celestial body over a specified meridian The passage is designated as upper transit or lower transit according to whether it is over that part of the meridian Iying above or below the polar axis
transit
Precision surveying instrument; a theodolite in which the telescope can be reversed in direction by rotation about its horizontal axis
transit
The transit time of a celestial body refers to the instant that its center crosses an imaginary line in the sky, the observer's meridian running from north to south For observers in low to middle latitudes, transit is approximately midway between rise and set, and represents the time at which the body is highest in the sky on any given day At high latitudes, neither of these statements may be true for example, there may be several transits between rise and set The transit of the Sun is local solar (sundial) noon The difference between the transit times of the Sun and Moon is closely related to the Moon's phase The New Moon transits at about the same time as the Sun; the First Quarter Moon transits about 6 hours after the Sun; the Full Moon transits about 12 hours after/before the Sun; and the Last Quarter Moon transits about 6 hours before the Sun
transit
cause or enable to pass through; "The canal will transit hundreds of ships every day" revolve (the telescope of a surveying transit) about its horizontal transverse axis in order to reverse its direction pass across (a sign or house of the zodiac) or pass across (the disk of a celestial body or the meridian of a place); "The comet will transit on September 11" make a passage or journey from one place to another
transit
revolve (the telescope of a surveying transit) about its horizontal transverse axis in order to reverse its direction
transit
A transit system is a system for moving people or goods from one place to another, for example using buses or trains. = transport. a type of large van (=a vehicle that is used for carrying goods) made by the Ford Motor Company in the UK
transit
(or public transit) Another name for "public transportation," generally used in contexts which do not include carpools or vanpools
transit
Since Mercury and Venus are closer to the Sun than the Earth, as seen from here they can occasionally line up directly between us and the Sun, and as a result can be observed (by a suitable safe technique, eg projecting the Sun's image through a telescope) as a tiny black dot moving across the face of the Sun Transits of Mercury occur every few years; the next to be visible from Britain will be in 2003 Transits of Venus are much less common, and tend to occur in pairs every 105 or 120 years, with an 8-year gap between each pair: for example, the last transits of Venus were in 1874 and 1882; the next (both visible from Britain) will be in 2004 and 2012 Top U V W Top X Y
transit
The passage of the moon over the local meridian; it is designated as upper transit when it crosses the observers meridian and as lower transit when it crosses the same meridian but 180 degrees from the observer's location When specified, transit may be referred to the Greenwich meridian
transit
The passage of a celestial body across the observers meridian, or across the disk of a larger celestial body
transit
a journey usually by ship; "the outward passage took 10 days"
transit
Generally refers to urban passenger transportation service, local in scope, provided to the public along established routes with fixed or variable schedules at published fares
transit
The conveyance of people or goods from one place to another, especially on a public transportation system; the vehicles used for such conveyance
transit
To revolve an instrument about its horizontal axis so as to reverse its direction
transit
{i} passage, crossing, transition, transportation, conveyance
transit
The passage of a smaller body across the disk of a larger, as of Venus across the sun's disk, or of a satellite or its shadow across the disk of its primary
transitional
interim
transitional
of or relating to or characterized by transition; "adolescence is a transitional stage between childhood and adulthood
transitional
of, or relating to a transition
transitional
Design that blends influences from various style categories
transitional
{s} moving, convertible, fleeting
transitional
A term used to describe an artifact that was utilized and manufactured across two or more cultural periods
transitional
a style created from the fusion of Neo-classical decoration with Rococo forms
transitional
temporary; pending the implementation of something new
transitional
type term
transitional
Having design characteristics from the mid-eighteenth and nineteenth centuries, Transitional typefaces have a notable variation between thick and thin strokes, a horizontal bar on the lowercase e, a near vertical curve stress, and essentially flat-topped serifs
transitional
Classic design lines that create a fresh alternative to traditional styling and work with a variety of decors The Revival collection from KOHLER offers pedestal lavatories with either a transitional or traditional leg support
transitional
A transitional period is one in which things are changing from one state to another. a transitional period following more than a decade of civil war
transitional
of or relating to or characterized by transition; "adolescence is a transitional stage between childhood and adulthood"
transitional
1145-1190
transitional
Of or pertaining to transition; involving or denoting transition; as, transitional changes; transitional stage
transitional
A more casual style that falls between traditional and contemporary
transitional
Transitional is used to describe something that happens or exists during a transitional period. The main rebel groups have agreed to join in a meeting to set up a transitional government
transitional
Products are in transition to organic when they are grown for a minimum of one year prior to harvest using only materials and methods permitted under the U S Organic Foods Production Act of 1990 However, they do not yet qualify as organic until they meet the three year requirement period
transitionally
as a transitional step or in a transitional manner
transitionally
In a transitional manner
transitionally
in transitional state
transitioned
past of transition
transitioning
present participle of transition
transitions
The changes or links between one movement or phrase and another
transitions
A transition is the special effect you use to introduce a slide during a slide show For example, you can fade in from black or dissolve from one slide to another You usually have a choice of transitions, and you can vary the speed of each
transitions
words or phrases that help move sentences or paragraphs smoothly from one idea to the next; some common transitions are conjunctions (ignore the idea that you can’t begin a sentence or paragraph with a conjunction, but do so sparingly); conjunctive adverbs: however, moreover, nevertheless, therefore; phrases: in addition, on the other hand; single words: thus, also, first, second, third, finally A more sophisticated trick for transitions is to pick up a word or idea at the end of one paragraph and use it in the beginning of the next one
transitions
Any words from the set of continuity marks (first, next, then), the set of conjunctive adverbs (whereas, however, furthermore) or the adverb clauses (when, if, since) In the larger sense, headings and sub-headings act as general transitions among thematic parts of a report
transitions
plural of transition
transitions
A transition is an effect that can be run between slides to signal a shift from one slide to the next
transitions
words that link sentences together; also called connectors
transitions
The process of movement, either mental or physical, from one activity/location to another Transitions are usually invoked by others but may be self-directed
التركية - الإنجليزية

تعريف transition في التركية الإنجليزية القاموس.

transit
(Kimya) transite
transit
in transit

I listen to the radio while in transit. - Transit halindeyken radyo dinlerim.

transit
transit
transition
المفضلات