took

listen to the pronunciation of took
الإنجليزية - التركية
(İnşaat) aldı

Birini ben aldım, diğer elmaları ise küçük kız kardeşime verdim. - I took one, and gave the other apples to my little sister.

Yağmur yağdığını anladığımda şemsiyemi aldım. - When I realized it was raining, I took my umbrella.

take götür/al
al
f., bak. take 1
götürmüş
take
almak

Otobüs yolcuları almak için durdu. - The bus stopped to take on passengers.

Yeni bir yere alışmak her zaman zaman almaktadır. - It always takes time to get used to a new place.

take
götürmek

Bu kitapları kütüphaneye geri götürmek zorundayım. - I have to take these books back to the library.

Tom'u hastaneye götürmek zorunda kaldım. - I had to take Tom to the hospital.

take
(fotoğraf) çekmek

Let me take your picture. - Dur bir fotoğrafını çekeyim.

took off
çıkartılmış
took a step
adım atmak
took a bath
banyo yap
took a chance on
şans tanı
took a look at
göz at
took a picture
fotoğraf çek
took a seat
otur
took a shower
duş al
took a step
adım at
took a sunbath
güneşlen
took a vow
yemin et
took aback
şaşırt
took account
hesaba kat
took apart
parçalara ayır
took down
parçalara ayır
took off for
çık
took out
içerden çıkart
took place
meydana gel

Ne kadar korkunç olaylar meydana geldi? Anne baban nerede? Kocana ne oldu? - What horrible events took place? Where are you parents? What happened to your husband?

Dün gece havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. - Last night an explosion took place at a fireworks factory.

took the elevator
asansöre bin
took up
yapmaya başla

Emekli olduktan sonra bahçıvanlık yapmaya başladı. - He took up gardening after he retired.

took a shower
düş al
took along
boyunca sürdü
took back
geri al
took back
geri aldı
took care
aldı bakım
took care of
hallettim
took control of
Kontrol aldı
took down
indirdi
took for
için aldı
took in
de aldı
took off
çıkardım

Elbiselerim ıslandı bu yüzden onları çıkardım. - My clothes get wet so I took off them.

Hava ısındığı için, kazağımı çıkardım. - Since it got warmer, I took off my sweater.

took off
kalkmış uçak
took off for
cık
took over
yüklen
took shape
aldı şekli
took the charge
sorumlu oldu
took turn
teslim aldı
take
kazanmak

Tom, kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaktır. - Tom is going to do whatever it takes to win.

Önemli olan oyunda kazanmak değil, oyunun içinde yer almak. - The important thing is not to win the game, but to take part in it.

take
(ilaç) almak

Have you taken your medicine? - İlacını aldın mı?.

take
tahammül etmek
take
(sınava) girmek

Did you take your exam? - Sınavına girdin mi?.

take
fikir

What's your take on that? - O konuda senin fikrin nedir?.

Tom Mary'nin ona verdiği fırsattan yararlanmanın iyi bir fikir olduğunu düşündü. - Tom thought it was a good idea to take advantage of the opportunity that Mary had given him.

George'un bu fikirden hoşlanıp hoşlanmayacağından emin değilim. - I'm not sure if George will take to this idea.

take
{i} (sinema) çekim

Let's take that scene again - Bu sahneyi tekrar çekelim.

take
katlanmak
take
{f} icap etmek
take
atlatmak

Soğuk algınlığımı atlatmak uzun zamanımı alacak. - It'll take me a long time to get over my cold.

take
düşünce

what's your take? / what's your opinion? / what do you think? - Senin düşüncen/fikrin nedir?.

Hayatı son sürat yaşamam için bu faydasız düşünceleri bırakmam gerek. - I need to drop these useless perceptions to take full throttle over my life.

Lütfen ilk mesajıma bir göz atın ve bu konudaki düşüncelerinizi bana bildirin. - Please, take a look at my first post and let me know what you think about it.

take
{i} tutulan balık miktarı
take
{i} tutma

Asla kör bir adamın kolunu tutmayınız. O sizinkini tutsun. - Never take a blind man's arm. Let him take yours.

Neden bir taksi tutmak istiyorsun? - Why do you want to take a taxi?

take
pay

Aslan payını hep sen alıyorsun! - You always take the lion's share!

take
acıya dayanmak
take
abone olmak
take
kaldırmak

Onlar özgürlüklerini korumak istemiyorlar. Onlar onları ortadan kaldırmak istiyorlar. - They don't want to protect your freedoms. They want to take them away.

Japon tarzı bir handa, onlar her türlü ihtiyacınla ilgilenirler, bu nedenle parmağını kaldırmak zorunda kalmazsın. - At a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger.

take
{f} hissetmek
take
faydalanmak
take
{f} ele geçirmek
take
ile gitmek

Oraya taksi ile gitmek ne kadar sürer. - How long does it take to get there by taxi?

Hayvanat bahçesine taksi ile gitmek ne kadar sürer? - How long does it take to get to the zoo by taxi?

take
{f} karşılamak

Gelip beni karşılamak için zahmet etmeyin. - Don't take the trouble to come and meet me.

take
götür

Beni liderinize götürün. - Take me to your leader.

Bu otobüs sizi müzeye götürecek. - This bus will take you to the museum.

take
ahzetmek
take
{i} hasat
take
kiralamak
take
{i} k.dili. (hırsızların çalarak elde ettiği) kazanç
take
{i} (para olarak) hâsılat, pay
take
gasp etmek
take
{f} elde etmek

Bir yandan da ona imreniyorum; tam olarak ne istediğini biliyor ve onu elde etmekten çekinmiyor. - In some ways, I envy him; he knows exactly what he wants and he's not afraid to take it.

Ondan avantaj elde etmek istiyorum. - I want to take advantage of it.

take
{i} tepki
take
seçmek
take
acıya katlanmak
take
olmak

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

Tom başarılı olmak için gereken niteliklere sahip. - Tom has what it takes to be successful.

take
{f} yakalamak

Kaçmış bir atı yakalamak söylenmiş bir sözü geri almaktan daha kolaydır. - It is easier to catch an escaped horse than to take back an escaped word.

take
{f} etmek

Daha fazla iş kabul etmek istemiyorum. - I don't want to take on any more work.

Tom'un işini yapması için birini kabul etmek zorunda kalacağız. - We will have to take on someone to do Tom's work.

take
{i} alıntı
take
{f} tutuşmak
take
anlamak

İnsanları anlamak istiyorsan onların söyledikleri ile ilgili herhangi bir not almamalısın. - If you want to understand people, you shouldn't take any notice of what they say.

Mühendisler, tabiatı anlamaktan ziyade, onu kullanmaya çalışırlar. - Engineers try to take advantage of nature rather than try to understand it.

take
{i} kabul etme (vücut)
take
{f} tedavi etmek
take
dayanmak
take
{f} çıkarmak

Hanımefendilerin huzurunda şapkalarınızı çıkarmak zorundasınız. - You must take off your hats in the presence of ladies.

Odada şapkanı çıkarmak zorundasın. - You must take off your hat in the room.

take
{i} tutuş
take
sökmek

Onu sökmek istiyorum. - I want to take it apart.

take
içine sığmak
take
almak (elle/ellerle)
take
kapsamak
take
fethetmek
take
almak (ders)
take
kaydetmek
take
çekmek (foto)
take
aşırmak
take
alınan taş
take
kenetlenmek
take
kabul etmek

Tom'un işini yapması için birini kabul etmek zorunda kalacağız. - We will have to take on someone to do Tom's work.

Tom'un teklifini kabul etmek istiyorum. - I'd like to take Tom up on his offer.

take
çatmak
take
kandırmak
take
istemek
take
gezmek
take
indirmek
take
duymak

O işinden gurur duymaktadır. - He takes pride in his work.

take
alışmak

Burada yaşamaya alışmak biraz zaman alacak. - It'll take some time to get used to living here.

Evlilik hayatına alışmak uzun zaman alır. - It takes a lot of time getting used to married life.

take
çekmek

Jane biraz para çekmek için bankaya gitti. - Jane went to the bank to take out some money.

Lütfen bunu aşağı çekmek için bana yardım edin. - Please help me take this down.

take
gerekmek

Karşılıklı adımlar atmak gerekmektedir. - Mutual steps have to be taken.

take
dinlemek

Burada durmak ve senin hakaretlerini dinlemekten daha iyi yapacak işlerim var. - I have better things to do than stand here and take your insults.

take
çalmak

Piyanoyu iyi çalmak için, yıllarca pratik yapmak gerekir. - It takes years of practice to play the piano well.

take
gibi anlamak
take
daraltmak
take
yazmak

Yazmak üç saat sürecek. - Getting down will take three hours.

Mektubu yazmak ne kadar zamanını aldı? - How long did it take you to write the letter?

take
çıkartmak
take
alçaltmak
take
farz etmek
take
yutturmak
take
binmek

Bir yere gitmek için bir otobüse binmek zorundayım. - I have to take a bus to go anywhere.

Otobüse binmektense yürümeyi tercih ederim. - I'd rather walk than take a bus.

take
karışmak
take
ele almak

Can you take this gentleman's complaint - Beyfendinin şikayetini ele alır mısın.

take
başlamak

Bir işe başlamak çok para gerektirir. - It takes a lot of money to start a business.

Zayıflamak için en iyisi biraz spor aktivitesine başlamak. - In order to lose weight, it is best to take up some sport.

take
koparmak
take
kullanmak

Merdivenleri kullanmak zorundayız, çünkü asansör tamir ediliyor. - We have to take the stairs, because the elevator is being repaired.

Sadece en iyi malzemeleri kullanmak için büyük özen gösterilmiştir. - Great care has been taken to use only the finest ingredients.

take
avlanan hayvan miktarı
take
para

Jane biraz para çekmek için bankaya gitti. - Jane went to the bank to take out some money.

Böylesine büyük bir evi geçindirmek için çok para gerekir. - It takes a lot of money to keep up such a big house.

take
{f} al
take
hasılat
take
tutmak

Tom'un bir taksi tutmak için yeterli parası yoktu. - Tom didn't have enough money to take a taxi.

Neden bir taksi tutmak istiyorsun? - Why do you want to take a taxi?

take
gerektirmek
take
(fotoğrafını) çekmek
take
(içine) almak
take
(sınav) girmek
take
üstlenmek

Eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekte istekli değil. - He is not willing to take responsibility for his actions.

take
kâr

AIDS sadece her birey buna karşı harekete geçmeye karar verirse durdurulabilir. - AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.

İki çocuğu şöyle dursun, karısı şimdi onun büyük babasına bakmak zorundaydı. - His wife now had to take care of his grandfather, not to mention their two children.

take
kabullenmek

Sonunda Tom kabullenmek zorunda kaldı ve yaptığı eylemlerin sorumluluğunu almak zorunda kaldı. - In the end, Tom had to bite the bullet and take responsibility for his actions.

take
taşıma

Evliliğin boyunduruğu o kadar ağırdır ki onu taşımak iki kişi gerektirir-bazen üç. - The yoke of marriage is so heavy that it takes two people to carry it – sometimes three.

Piyanoyu taşımak kaç kişi gerektirdi? - How many people did it take to move the piano?

take
-e sahip olmak
take
saymak
It´s no wonder he took to drink
Kendini içkiye vermesi şaşılacak bir şey değil
take
{f} yanmak
take
al(mak)
i took these pills
bu ilaçları aldım
it's no wonder he took
Kendini içkiye vermesi şaşılacak bir şey değil
take
{i} avalanan hayvan miktarı
take
{f} kabul edilmek
take
{f} etkili olmak
take
ile gitm

Gemi ile gitmek arabayla gitmekten daha uzun sürüyor. - Traveling by boat takes longer than going by car.

Oraya taksi ile gitmek ne kadar sürer. - How long does it take to get there by taxi?

take
{f} (took, tak.en)
take
{f} oltaya vurmak
take
{f} almak; götürmek: Be sure to take a sweater! Yanına kazak almayı ihmal etme! Will you take the dog to the vet? Köpeği
take
{f} sanmak
take
{f} kaplamak
take
{i} reaksiyon

Bir kimyasal reaksiyon bir veya daha fazla adımda gerçekleşir. - A chemical reaction takes place in one or more steps.

take
{f} ölçmek

Ben senin ateşini ölçmek istiyorum. - I want to take your temperature.

take
{f} yapmak

Tango yapmak iki kişi gerektirir. - It takes two to tango.

Ben bir banyo yapmak istiyorum. - I want to take a bath.

الإنجليزية - الإنجليزية
simple past of take
Took is the past tense of take. the past tense of take
of Take
took French leave
Simple past tense and past participle of take French leave
took a hint
Simple past of take a hint
took action
Simple past of take action
took care
Simple past of take care
took control
Simple past of take control
took hold
Simple past of take hold
took it up the ass
Simple past of take it up the ass
took on
Simple past of take on
took out
Simple past of take out
took out the trash
Simple past of take out the trash
took place
Simple past of take place
took point
Simple past of take point
took pride
Present participle of take pride
took root
Simple past of take root
took stock
Simple past of take stock
took the cake
Simple past of take the cake
took the mickey
Simple past of take the mickey
took time
Simple past of take time
took a beating
was hit, was struck, was beat up
took a big chance
took a great risk
took a break
went out for a short pause in activities
took a bribe
took money illegally
took a hitchhiker
gave a hitchhiker a ride, picked up someone from the street in his car
took a position
decided on which side of a dispute he agreed with
took a rain check
postponed something until another opportunity
took a risk
took a chance, endangered oneself
took a test
wrote a test, was examined
took a vacation
went away on a vacation, took a trip
took a wife
got married to a woman
took action
acted, did something
took advantage of
used, utilized, exploited
took advantage of his position
used his elite position so as to gain an advantage
took advantage of the situation
saw an opportunity and took it, used the conditions that developed so as to further his own personal aims
took an examination
was examined
took an exception
expressed his opposition in writing, objected
took captive
took as prisoner, captured -
took care
paid attention, was careful
took care of himself
looked after himself, saw to his own needs
took care of his business
ran errands, dealt with the things that he needed to deal with
took charge
took command, grabbed hold of the leadership, grabbed control of
took control
took command, took charge, grabbed the leadership
took criticism
was criticized, was reviewed, received criticism
took effect
became valid; began to influence, began to be active
took full responsibility
accepted complete liability
took heart
was encouraged
took him at his words
took his words seriously, believed him
took him by surprise
surprised him
took him for
thought him to be -, made of him a -
took him in
deceived him, cheated him
took him under his wings
took him under his patronage, became his patron
took his courage into both hands
acted very bravely, became courageous suddenly, was quite daring suddenly
took his hat off to
honored, respected, esteemed, regarded highly
took his life
killed him, caused him to die
took his own life
committed suicide, killed himself
took his place
replaced him, occupied his spot
took his pulse
measured the speed of his heart beats
took his revenge
retaliated, took vengeance, avenged
took his temperature
checked his body temperature
took his time
did not hurry to do something, did something with patience and slowly
took his words back
regretted his words, was sorry about his comments, felt remorse for what he said
took hormones
took medication containing hormones
took hush-money
accepted a bribe, did something illegal in order to receive money
took into account
brought into account, thought about, considered
took into consideration
considered, took into account, thought about
took into his own hands
became active, took responsibility, took command
took it easy
did not get overly excited, did not make an issue out of it, remained calm, didn't take it to heart
took it into his head
got a sudden urge to, got a thought stuck in his head
took it lightly
related to something without paying much attention, was easy minded, despised
took it like a man
dealt with it honorably, acted like a man, responded to it courageously
took it out on
let it out on, released anger on, spilled anger on
took it personally
became emotional, took something to heart
took it seriously
related to something with seriousness, took something harshly
took it upon himself
took responsibility, accepted on himself
took leave of his senses
went insane, went crazy, lost his mind
took legal action against
made a lawsuit against, took - to court, made a legal claim against -
took measures
took steps
took no chances
did what was sure, avoided risks
took off his clothes
became naked like -, removed his clothing
took on loan
borrowed, took temporarily with the intention of returning it
took on the responsibility
worried for -, related to seriously, took control of the issue
took part in
participated in
took part in the campaign
participated in the operation
took part in the operation
participated in the campaign
took pity on him
felt mercy for -, felt bad for -
took revenge
avenged, retaliated, took vengeance
took risks
took chances, endangered himself
took root
striked roots, established oneself, settled in, took hold
took some time off
took a break
took steps
made active, acted on his threats
took the bread out of his mouth
deprived him of his source of income, robbed him of his wages, fired him from work, transferred him out of his position, suspended him
took the bull by the horns
dealt with the situation swiftly and directly
took the consequences
accepted the outcome, accepted the results
took the dog out
went outside for a walk with the dog (to allow the dog to relieve himself)
took the garbage out
took the trash to the dumpster, took the rubbish to the trash bin
took the initiative
took charge, began something independently
took the law into his own hands
took his own revenge, sought individual justice rather judicial justice
took the lead
guided, directed
took the opportunity
took advantage of the moment, seized the chance
took the responsibility
accepted full liability
took the wheel
grabbed the steering wheel, took control
took the wind out of his sails
quieted his enthusiasm
took the words out of his mouth
said the words before him
took time
lengthened the amount of time, did not act right away
took time by the forelock
took advantage of the time, got something out of every minute that he had
took timeout
took a break, took some time off
took to heart
took it personally, was excited about it, blew it out of proportion
took up the gauntlet
took the control that was given him, realized that he must make the next move
took upon himself
accepted responsibility
take
To choose

I'll take the blue plates.

take
An attempt to record a scene

Act seven, scene three, take two.

take
To use

This camera takes 35mm film.

take
To not swing at a pitch

He’ll probably take this one.

take
A catch
take
To catch the ball; especially for the wicket-keeper to catch the ball after the batsman has missed or edged it
take
To deliver, give (something); to entrust

Jesus perceaved there wylynes, and sayde: Why tempte ye me ye ypocrytes? lett me se the tribute money. And they toke hym a peny.

take
To enroll (in a class, or a course of study)

I plan to take math, physics, literature and flower arrangement this semester.

take
To carry, particularly to a particular destination

I'll take the plate with me.

take
To tighten (take up) a belaying rope. Often used imperatively
take
To get into one's possession
take
To support or carry without failing or breaking

That truck bed will only take two tons.

take
An interpretation or view

What’s your take on this issue, Fred?.

take
Something that is taken
take
A (1) profit, (2) reward, (3) bribe, illegal payoff or unethical kickback

3) The mayor is on the take.

take
A catch of the ball, especially by the wicket-keeper
take
To participate in, undergo, or experience

I had to take a pee.

take
To capture using a photographic camera

The photographer took a picture of our family.

take
A facial gesture in response to an event

I did a take when I saw the new car in the driveway.

take
To become

She took sick with the flu.

take
To consider as an instance or example

I've had a lot of problems recently. Take last Monday. The car broke down on the way to work. Then ...etc.

take
To have sex forcefully with, possibly without consent

The rapist took his victims in dark alleys.

take
To last or expend

I estimate the trip will take about ten minutes.

take
An act of taking
take
{v} to receive, seize, trap, suppose, hire, please
take
an abstraction of water from surface water or groundwater
it took him
it took a given amount of time
take
be capable of holding or containing; "This box won't take all the items"; "The flask holds one gallon"
take
To endure or cope with
take
head into a specified direction; "The escaped convict took to the hills"; "We made for the mountains"
take
the income arising from land or other property; "the average return was about 5%"
take
To grab and move to oneself
take
To have sex with forcefully, possibly without consent
take
have with oneself; have on one's person; "She always takes an umbrella"; "I always carry money"; "She packs a gun when she goes into the mountains"
take
To make selection of; to choose; also, to turn to; to have recourse to; as, to take the road to the right
take
To gain a position by force
take
admit into a group or community; "accept students for graduate study"; "We'll have to vote on whether or not to admit a new member"
take
be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam"
take
develop a habit; "He took to visiting bars"
take
have sex with; archaic use; "He had taken this woman when she was most vulnerable"
take
To take hold; to fix upon anything; to have the natural or intended effect; to accomplish a purpose; as, he was inoculated, but the virus did not take
take
To obtain possession of by force or artifice; to get the custody or control of; to reduce into subjection to one's power or will; to capture; to seize; to make prisoner; as, to take am army, a city, or a ship; also, to come upon or befall; to fasten on; to attack; to seize; said of a disease, misfortune, or the like
take
to get into a position of having, e g , safety, comfort; "take shelter from the storm"
take
Buyers "take" offerings when they agree to buy at the offering price
take
To fight or attempt to fight somebody. (See also take on.)
take
serve oneself to, or consume regularly; "Have another bowl of chicken soup!"; "I don't take sugar in my coffee"
take
be stricken by an illness, fall victim to an illness; "He got AIDS"; "She came down with pneumonia"; "She took a chill"
take
Taken

We should've taken the schedule into consideration. - We should have taken the schedule into consideration.

Someone must've taken my umbrella by mistake. - Someone must have taken my umbrella by mistake.

take
To form a likeness of; to copy; to delineate; to picture; as, to take picture of a person
take
To require
take
A good catch of a kick
take
as of time or space; "It took three hours to get to work this morning"; "This event occupied a very short time"
take
To make a picture, photograph, or the like, of; as, to take a group or a scene
take
To get into ones possession
take
To gain or secure the interest or affection of; to captivate; to engage; to interest; to charm
take
of the species - is a federal action subject to the consultation process
take
buy, select; "I'll take a pound of that sausage"
take
take into one's possession; "We are taking an orphan from Romania"; "I'll take three salmon steaks"
take
obtain by winning; "Winner takes all"; "He took first prize"
take
The clapboard indication of a shot "taken" or printed
take
To please; to gain reception; to succeed
take
take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the palace"
take
To lead; to conduct; as, to take a child to church
take
To assume or interpret to be
take
To carry; to convey; to deliver to another; to hand over; as, he took the book to the bindery
take
experience or feel or submit to; "Take a test"; "Take the plunge"
take
To harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect, or to attempt to engage in any such conducts
take
To hunt, pursue, wound, capture or kill any wildlife in any manner Also includes acts of assistance to other persons attempting to take wildlife
take
From Section 3(18) of the Federal Endangered Species Act: "The term 'take' means to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect, or to attempt to engage in any such conduct "
take
to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect or attempt to engage in any such conduct [ESA §3(19)] Harm is further defined by FWS to include significant habitat modification or degradation that results in death or injury to listed species by significantly impairing behavioral patterns such as breeding, feeding, or sheltering Harass is defined by FWS as actions that create the likelihood of injury to listed species to such an extent as to significantly disrupt normal behavior patterns which include, but are not limited to, breeding, feeding or sheltering [50 CFR § 17 3]
take
To admit of being pictured, as in a photograph; as, his face does not take well
take
the act of photographing a scene or part of a scene without interruption ascertain or determine by measuring, computing or take a reading from a dial; "take a pulse"; "A reading was taken of the earth's tremors"
take
take by force; "Hitler took the Baltic Republics"; "The army took the fort on the hill"
take
a version of a shot-as, normally, for a feature film a number of (different) variations of a shot are made so that one or two can be selected and used in the finished movie
take
The quantity or copy given to a compositor at one time
take
To ingest medicine, drugs, etc
take
Each recording of or attempt to record a selection by the same (or sometimes different) artist was designated with an identifying “take” number or letter (unless given an entirely new matrix number), sometimes stamped or inscribed on the disc
take
assume, as of positions or roles; "She took the job as director of development"
take
To accept
take
carry out; "take action"; "take steps"; "take vengeance
take
To grasp with the hands
take
remove something concrete, as by lifting, pushing, taking off, etc or remove something abstract; "remove a threat"; "remove a wrapper"; "Remove the dirty dishes from the table"; "take the gun from your pocket"; "This machine withdraws heat from the environment"
take
take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case"
take
To employ; to use; to occupy; hence, to demand; to require; as, it takes so much cloth to make a coat
take
pick out, select, or choose from a number of alternatives; "Take any one of these cards"; "Choose a good husband for your daughter"; "She selected a pair of shoes from among the dozen the salesgirl had shown her"
take
The filming of a shot in a particular camera setup The director usually films several takes before approving the shot
take
take as an undesirable consequence of some event or state of affairs; "the accident claimed three lives"; "The hard work took its toll on her"
take
take on a certain form, attribute, or aspect; "His voice took on a sad tone"; "The story took a new turn"; "he adopted an air of superiority"; "She assumed strange manners"; "The gods assume human or animal form in these fables"
take
(1) A dealer or customer who agrees to buy at another dealer's offered price is said to take that offer (2) Also, Euro bankers speak of taking deposits rather than buying money
take
ascertain or determine by measuring, computing or take a reading from a dial; "take a pulse"; "A reading was taken of the earth's tremors"
take
take something or somebody with oneself somewhere; "Bring me the box from the other room"; "Take these letters to the boss"; "This brings me to the main point"
take
occupy or take on; "He assumes the lotus position"; "She took her seat on the stage"; "We took our seats in the orchestra"; "She took up her position behind the tree"; "strike a pose"
take
The recording that is done between one start and the following stop of a tape recorder
take
1) to move something from one place to another -- " take some books from a library shelf " (25) 2) to use up time or space -- " his commute takes one hour and 51 minutes " (230)
take
(1) To agree to buy A dealer or customer who agrees to buy at another dealer's offered price is said to take the offer (2) Euro bankers speak of taking deposits rather than buying money
take
That which is taken; especially, the quantity of fish captured at one haul or catch
take
aim or direct at; as of blows, weapons, or objects such as photographic equipment; "Please don't aim at your little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't train your camera on the women"; "Take a swipe at one's opponent"
take
To close your fingers, make your chest taller and support your lower back to collect the horse and make him give in See give back
take
To draw; to deduce; to derive
take
safety, comfort; "take shelter from the storm"
take
The moment a fish strikes
take
The single recording of a set-up If take one is not satisfactory to the director he will do take two, then take three, until he is satisfied The next set-up will start with take one again
take
receive willingly something given or offered; "The only girl who would have him was the miller's daughter"; "I won't have this dog in my house!"; "Please accept my present"
take
accept or undergo, often unwillingly; "We took a pay cut"
take
travel or go by means of a certain kind of transportation, or a certain route; "He takes the bus to work"; "She takes Route 1 to Newark"
take
be seized or affected in a specified way; "take sick"; "be taken drunk"
take
To participate in, undergo (a test or exam)
take
carry out; "take action"; "take steps"; "take vengeance"
take
engage for service under a term of contract; "We took an apartment on a quiet street"; "Let's rent a car"; "Shall we take a guide in Rome?"
التركية - الإنجليزية

تعريف took في التركية الإنجليزية القاموس.

take
kep
took

  التركية النطق

  tûk

  النطق

  /ˈto͝ok/ /ˈtʊk/

  علم أصول الكلمات

  [ 'tAk ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English tacan, from Old Norse taka; akin to Middle Dutch taken to take.

  فيديوهات

  ... We have fewer people working today than we had when the president took office. If the ...
  ... the strategy is working. But you're paying more. When the president took office, the ...

  كلمة اليوم

  flammable
المفضلات